พธ.จับมือกับมิซูโฮแบงก์เปิดบริการออกเอกสารรับรองทางธุรกิจ

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคารมิซูโฮ เพื่อให้ธนาคารเปิดให้บริการออกหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) แก่ผู้ประกอบการธุรกิจชาวญี่ปุ่นที่มาประกอบธุรกิจในไทย โดยจะเริ่มเปิดให้บริการเดือนมีนาคม 2559 ส่งผลให้ปัจจุบันมีธนาคารพันธมิตรเปิดให้บริการ 6 ธนาคาร คือ กรุงเทพ กรุงไทย ออมสิน กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ และธนชาต รวม 4,245 สาขา ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ การให้บริการออกหนังสือรับรองเอกสารประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 1.หนังสือรับรองนิติบุคคลของห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด 2.รับรองสำเนาเอกสารทางทะเบียน งบการเงิน และบัญชีรายชื่อของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทจำกัดมหาชน 3. หนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ของการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 4. รับรองสำเนาเอกสารทางทะเบียน และงบการเงิน การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 5. รับรองสำเนาเอกสารทางทะเบียน งบการเงิน ทะเบียนสมาชิกสมาคมการค้าและหอการค้า

นางสาวผ่องพรรณ กล่าวว่า ในปี 2558 มีผู้ใช้บริการรวม 143,067 ราย โดยเฉลี่ย 589 รายต่อวัน รายได้ค่าธรรมเนียมกว่า 30 ล้านบาท แนวโน้มการขยายตัวของผู้ใช้บริการมีอย่างต่อเนื่อง เพิ่มขึ้นกว่า 23,000 ราย คิดเป็น 20% เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีจำนวน 119,417 ราย เป็นการใช้บริการในกรุงเทพฯ 58% และส่วนภูมิภาค 42%

“ กำลังหารือกับเทสโก้ โลตัส ในการเปิดบริการ e-Certificate ในสาขาของเทสโก้ฯ ถือเป็นพันธมิตรค้าปลีกแรกที่เปิดให้บริการหนังสือรับรองฯ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการสะดวกขึ้น เพราะสามารถได้รับบริการนอกเวลาราชการหรือเท่ากับ เวลาเปิดปิดของห้าง “นางสาวผ่องพรรณ กล่าว

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image