ขสมก.ชงแผนลดค่าตั๋วรถเมล์เหลือ 30 บาทต่อวัน โละพนักงานเก็บค่าโดยสาร 5 พันคน

นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.) เปิดเผยว่า ขสมก.เตรียม
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (เวิร์กชอป) ในวันที่ 21 พฤศจิกายนนี้ เพื่อปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน และสร้างความเข้มแข็งให้กับ ขสมก.อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นหลักการที่ทำให้มีการปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก.ใหม่ จากเดิมที่จะต้องมีการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ 2,511 คัน ใช้งบประมาณในการจัดซื้อมากกว่า 20,000 ล้านบาท ทำให้เป็นภาระงบประมาณของประเทศ จึงเสนอให้มีการจ้างผู้ประกอบการรถโดยสารเอกชนมาให้บริการ แล้วนำรายได้จากการให้บริการมาจ่ายเป็นค่าจ้าง ซึ่งปัจจุบัน ขสมก.ได้ดำเนินการอยู่แล้วในหลายเส้นทาง ทั้งนี้ วิธีดังกล่าวจะไม่เป็นการสร้างหนี้ให้กับ ขสมก. และไม่เป็นภาระกับภาครัฐ ที่ต้องนำเงินภาษีประชาชน มาอุดหนุนและแก้ปัญหาหนี้สิน ขสมก.

นายสุระชัยกล่าวว่า ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพบริการที่ดี และลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ผลการศึกษาของคณะทำงาน ขสมก.พบว่า มีความเป็นไปได้ที่จะลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน จากแผนฟื้นฟูเดิมมีแนวคิดว่าหากประชาชนเดินทาง 2 เที่ยวต่อวัน จะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณวันละ 48 บาท เหลือเป็นวันละ 30 บาท เมื่อใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศ โดยมีเงื่อนไขที่จะต้องปรับเส้นทางการเดินรถ ให้เป็นระบบเชื่อมต่อสายหลักกับสายรอง อย่างครบถ้วน และใช้ระบบการจัดเก็บค่าโดยสารระบบเดียวกัน ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่จะนำเสนอในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการ ควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพบริการ ด้วยการใช้รถโดยสารปรับอากาศทั้งระบบ และเป็นรถโดยสารที่ใช้เชื้อเพลิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คือ เอ็นจีวี หรือไฟฟ้า เพื่อลดปริมาณมลพิษ PM 2.5

นายสุระชัยกล่าวว่า สำหรับการสร้างขวัญกำลังใจที่ดีแก่พนักงาน ขสมก. และให้ความเป็นธรรมแก่พนักงาน ที่จะได้รับผลกระทบจากแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งจากการศึกษามีเพียงกลุ่มเดียว คือ พนักงานเก็บค่าโดยสาร ประมาณ 5,000 คน ซึ่งเป็นไปตามแผนฟื้นฟูที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เนื่องจากรถโดยสารในอนาคตจะใช้ระบบอี-ทิกเก็ต ซึ่งจะต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับพนักงาน อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยดำเนินการอย่างนุ่มนวล ร่วมกับองค์กรตัวแทนพนักงาน คือ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ขสมก. ในเบื้องต้น คาดว่าจะใช้เงินชดเชยประมาณ 5,000 ล้านบาท

นายสุระชัยกล่าวว่า หากแผนฟื้นฟูกิจการฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบให้สามารถดำเนินการได้ จะสามารถกำหนดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ไม่เกิน เดือนละ 900 บาท และหากซื้อตั๋วเดือน จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ เดือนละ 750 บาท และรถโดยสารทุกคันจะเป็นรถโดยสารปรับอากาศที่ไม่สร้างมลภาวะทางอากาศด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ชุดแดง ร้อนแรงกว่าแดด ส่องทริป ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ที่ใครต่างชมว่า “เด็ดจริง”
บทความถัดไปรวบลุงขี้เมาหนีคดีปลุกปล้ำสาวใหญ่นานนับสิบปีซุกกรุงเก่า