“บอร์ดนกแอร์” ไฟเขียวเพิ่มทุนน 888.15 ล้านหุ้นขายผู้ถือหุ้นเดิม

นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่เป็น 4,197.17 ล้านบาท ซึ่งจะมีการออกหุ้นสามัญจำนวน 888,147,358 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจะอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 888,147,358 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 3.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.50 บาท มูลค่ารวมไม่เกิน 2,220.37 ล้านบาท และกำหนดระยะเวลาเสนอขายตั้งแต่วันที่ 3-7 ก.พ. 2563 อย่างไรก็ตามการเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่บริษัททั้งในด้านการดำเนินธุรกิจและด้านเงินทุน โดยบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งเพิ่มสภาพคล่องและเสริมสร้างฐานะทางการเงินให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น อีกทั้งยังจะช่วยสนับสนุนการขยายเส้นทางและเครือข่ายการบิน โดยบริษัทมีแผนลงทุนในการขยายเส้นทางการบินที่บริษัทศึกษาและเห็นถึงโอกาส ซึ่งจะช่วยเพิ่มเครือข่ายการบิน อัตราการใช้เครื่องบิน และประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้และอัตรากำไรให้แก่บริษัทในระยะยาว

นายวุฒิภูมิกล่าวว่า ขณะเดียวกันบริษัทจะใช้ในการจัดหาและปรับปรุงฝูงบิน โดยบริษัทมีแผนจัดหาและปรับปรุงฝูงบินเพื่อเพิ่มอัตราการใช้เครื่องบินต่อลำ รวมถึงลดค่าใช้จ่ายคงที่ต่อหน่วย เช่น ค่าเช่าเครื่องบิน ค่าซ่อมบำรุง ค่าบุคลากรการบิน เป็นต้น ดังนั้นจากปัจจัยในการเพิ่มทุนดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทมีผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้นในอนาคตอย่างมีนัยสำคัญ โดยได้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2563 ในวันที่14 ม.ค. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น และกำหนดให้วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เนติวิทย์ บอกพรุ่งนี้จะไป “แฟลชม็อบธนาธร” นี่ไม่ใช่เรื่องธนาธร แต่คืออนาคตประเทศ
บทความถัดไป‘บิ๊กป๊อก’ เร่งขับเคลื่อนพัฒนาศก.ฐานราก-ประชารัฐ(E3) สร้างรายได้ชุมชน ปชช.มีความสุข