‘จุรินทร์’หนุน บิ๊กดาต้า-เทคโนโลยีทันสมัย พัฒนา’กิจการฮาลาล’ไทยให้นำระดับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน Thailand Halal Assembly 2019 โดยงานนี้จัดเป็นครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด Algorithmic Touch of Halal

นายจุรินทร์ กล่าวว่า ถือเป็นแนวคิดที่ ทันสมัย ที่มุ่งส่งเสริมกระบวนการพัฒนาฮาลาลของประเทศไทย ด้วยการบูรณา การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับงานฮาลาลอย่างเป็นระบบ อันจะ แสดงในเห็นถึงบทบาทเชิงประจักษ์ ของการเป็นผู้นาทางด้านกิจการฮาลาลของ ประเทศไทย

ทั้งมีจุดมุ่งหมายชัดเจนในการพัฒนาศักยภาพด้านอุตสาหกรรม การค้า และการตลาดฮาลาลของประเทศ ทั้งที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร ตลอดจนภาคบริการ ให้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนที่จะผลักดันประเทศไทยเป็นครัวของโลก เป็น หนึ่งในผู้นำด้านฮาลาลทั้งส่วนที่เป็นอาหาร และที่มิใช่อาหาร รวมถึงภาคบริการ โดยเน้นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลของไทย และผนวก การทางานตามแนวทางศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ เพื่อนาฮาลาลประเทศ ไทยสู่ความเป็น Thailand Diamond Halal

“ผมเชื่อมั่นว่าผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจะได้รับข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ มากมาย เกี่ยวกับฮาลาลประเทศไทย วิทยาศาสตร์ฮาลาล และเทคโนโลยีฮาลาล ผ่านนิทรรศการ Algorithmic Touch of Halal และการประชุมวิชาการนานาชาติ โดยนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ รวมทั้งหน่วยงานรับรอง ด้านฮาลาลต่างๆ ที่จะมาให้มุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับพัฒนาการใหม่ๆ ของฮาลาล ตลอดจนการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ” นายจุรินทร์ กล่าว

สำหรับด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น Big data ปัญญาประดิษฐ์ และบล็อกเชนในการสร้างพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และบริการฮาลาล และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับ เครื่องหมายฮาลาลไทยในระดับประเทศและระดับสากล จึงเชื่อว่าหลังจากนี้จะสามารถ พัฒนาการจัดงาน Thailand Halal Assembly อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนากิจการฮาลาลประเทศไทยให้เป็นผู้นำในระดับนานาชาติ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘เมืองไทยจะมีนักอนุรักษ์ศิลปกรรมในทุกด้าน’ ก้าวย่างสำคัญ เมื่อศิลปากรเปิด ‘ศูนย์อนุรักษ์ศิลปกรรมนานาชาติ’
บทความถัดไป‘โซลชาร์’ ตอบแล้ว กรณีสื่อดังโหม ‘ฮาแลนด์’ เหินฟ้าสู่เมืองแมนเชสเตอร์