‘กรมประมง’​ แจงเหตุเพิ่มวันทำประมง หวังบรรเทาความเดือดร้อน​ให้ปชช.

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เปิดถึงกรณีที่มีการเพิ่มวันทำการประมงให้กับเรือประมงพาณิชย์โดยไม่มีการเปิดให้มีการยกสิทธิ์ทำการประมงให้กับเรือประมงพาณิชย์ตามกฎกระทรวงการขออนุญาต และการอนุญาตทำการประมงพาณชย์ พ.ศ.2562 ว่า กฎกระทรวงฯ ฉบับดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ไปแล้ว วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นั้น โดยในการออกกฎเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในแต่ละปีไม่มีการคิดใหม่หรือจัดสรรโควต้าให้ชาวประมงกลุ่มใดใหม่แต่อย่างใด โดยประกาศฉบับดังกล่าวมีสาระสำคัญ อาทิ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ใหม่ ตั้งแต่ปี 2563 เป็นไปต้นไป หรือเริ่มปีการประมง วันที่ 1 เมษายน 2563

นาย​มีศักดิ์​ กล่าวต่อว่า และเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการแก้ไขใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ในระหว่างรอบปีการประมง และเพื่อลดความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องชาวประมงในการประกอบอาชีพทำการประมง ทั้งนี้ สำหรับการเพิ่มวันทำการประมงให้ผู้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ที่กรมประมงออกประกาศ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 นั้น เป็นการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงที่มีข้อเรียกร้อง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 โดยกรมประมงได้นำปริมาณสัตว์น้ำที่ได้จัดสรรไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้จับมาใช้ประโยชน์ จึงมีปริมาณสัตว์น้ำคงเหลือที่สามารถนำมาจัดสรรเพิ่มวันทำการประมงได้กับทุกเครื่องมือทำการประมงที่ควบคุมวัน ให้สามารถทำการประมงได้ตลอดทั้งปี จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

นาย​มีศักดิ์​ กล่าวต่อว่า ส่วนเครื่องมืออวนลากในอ่าวไทยให้เพิ่มวันทำการประมงได้จำนวน 30 วัน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามปกติที่เคยปฎิบัติติดต่อกันมาโดยใช้หลักการเดียวกัน โดยย้อนไปครั้งที่ 1 เดือนมกราคม 2561 ได้มีการเพิ่มวันทำการประมงให้กับเครื่องมือประมงที่ควบคุมวันทุกประเภททำการประมงได้ตลอดทั้งปี และอวนลากฝั่งอ่าวไทยเพิ่มให้จำนวน 42 วัน ครั้งที่ 2 เดือนมกราคม 2562 เพิ่มวันทำการประมงให้กับเครื่องมือประมงที่ควบคุมวันทุกประเภททำการประมงได้ตลอดทั้งปี และอวนลากฝั่งอ่าวไทยจำนวน 24 วัน ซึ่งการจัดสรรในลักษณะนี้เป็นการกระจายทรัพยากรของชาติซึ่งเป็นของส่วนรวมให้แก่ผู้ใช้ทรัพยากรเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ

สำหรับ ประเด็นการยกสิทธิที่กำหนดในกฎกรทรวงฯ เป็นการวางกรอบแนวทางไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการแก้ไขปัญหาจำนวนวันทำการประมงเป็นรายบุคคลซึ่งมีขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการขอแก้ไขใบอนุญาตในแต่ละราย ทั้งผู้ยกเลิกสิทธิและผู้ขอรับสิทธิจึงจำเป็นต้องมีระยะเวลาในการดำเนินการ กรมประมงจะเปิดให้สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ที่กล่าวไปข้างต้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นกับชาวประมงและช่วยให้ชาวประมงสามารถที่จะประกอบอาชีพต่อไปได้ ควบคู่กับการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ฐิสา ปิดจ็อบสัมพันธ์ ปั้นจั่น ถาวร ยันจบกันด้วยดี
บทความถัดไปเพจดังแฉ ร.ร.ดังจังหวัดปทุม คิดระบบวัดความดังระดับเสียง การร้องเพลงชาติ หากไม่ดังต้องร้องซ้ำใหม่