แบงก์ชาติห่วงครัวเรือนสูงกว่ารายได้พุ่งเกือบ 150%

นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยถึงรายงานการประเมินเสถียรภาพระบบการเงินไทย ปี 2562 ว่า เสถียรภาพระบบการเงินไทยโดยรวมยังมีเสถียรภาพอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ความเสี่ยงในระบบการเงินยังอยู่ในระดับสูงจากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและไทยที่ชะลอตัวและอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำนาน ได้แก่ 1.หนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูงเป็นอันดับต้นเมื่อเทียบกับภูมิภาคและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยกลับมาเพิ่มขึ้นตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2561 ซึ่งเป็นเรื่องที่ธปท. กังวล เพราะสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่ออัตราการขยายตัวเศรษฐกิจ(จีดีพี) อยู่ในระดับใกล้เคียง80% ใน ปี 2563 นี้คาดว่าหนี้ครัวเรือนจะยังไม่ลดลงจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงและสินเชื่อที่ยังเติบโตขึ้นทุกหมวด โดยเฉพาะสินเชื่ออุปโภคและบริโภค เช่น สินเชื่อบุคคลและบัตรเครดิต ทั้งนี้ พบว่าสัดส่วนหน้ีครัวเรือนต่อรายได้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูงถึง148.8% ต่อรายได้ครัวเรือน

นายรณดล กล่าวว่า 2.พฤติกรรมการแสวงหาผลตอบแทนสูงขึ้น(เสิร์ชฟอร์ยีลด์) จนอาจนำไปสู่การประเมินความเสี่ยงที่ต่ำเกินควรโดยเฉพาะการลงทุนในตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูงโดยนักลงทุนบุคคลอาจไม่ได้รับข้อมูลความเสี่ยงอย่างครบถ้วน และ 3.สหกรณ์ออมทรัพย์ขยายตัวต่อเนื่องและมีความเชื่อมโยงกันเองผ่านการรับฝากและปล่อยกู้ระหว่างกันซึ่งอาจเป็นข้อต่อในการส่งผ่านความเสี่ยงในระบบสหกรณ์โดยเฉพาะจากสหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มที่ขาดสภาพคล่อง

นายรณดล กล่าวว่า 4.ภาคอสังหาริมทรัพย์หลังหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย(มาตรการแอลทีวี) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน2562 พบว่าสินเชื่อบ้านปล่อยใหม่ยังขยายตัวได้โดยผู้กู้ซื้อบ้านหลังแรกไม่ได้รับผลกระทบขณะที่การเก็งกำไรชะลอลงและมาตรฐานการให้สินเชื่อของสถาบันการเงินรัดกุมขึ้นโดยเฉพาะการกู้ซื้อบ้านพร้อมกัน2 หลังขึ้นไปแต่ยังต้องติดตามภาวะอุปทานคงค้างโดยเฉพาะอาคารชุดในบางพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของอุปสงค์ต่างชาติและมีอุปทานคงค้างสูงตั้งแต่ก่อนมาตรการแอลทีวี

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ฮูเรียกประชุมฉุกเฉิน หลังไวรัสแพร่หลายเมือง จีนรับเชื้อติดคนสู่คน
บทความถัดไปดาวกับดวง ประจำวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 : โดย พิมพ์พรร (คลิป)