‘กรมส่งเสริมการเกษตร’ ชี้ภาคการเกษตรสร้างฝุ่นพิษใน กทม.เพียง 5%

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า การรณรงค์หยุดเผาตอซัง กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 พบว่าเกษตรกรให้ความร่วมมือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกว่า 80% และหันมาวิธีการไถกลบแทน แต่ในปีนี้เนื่องจากภัยแล้งมีความรุนแรง พื้นที่นาแห้งและแข็งอย่างรวสดเร็ว การไถกลบไม่สามารถทำได้ เกษตรกรจึงใช้วิธีการเผาทำลาย ทำให้ผลการรณรงค์การลดเผาตอซัง ขณะนี้ทำได้ประมาณ 70-75%

สำหรับ มลพิษที่เกิดการเผาทำลายตอซังดังกล่าว เป็นฝุ่นควันขนาดใหญ่ หรือพีเอ็ม 10 และภาคการเกษตรมีส่วนสร้างมลพิษที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพฯเพียง 5% เท่านั้น จากพื้นที่ทำการเกษตรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยการเผาในพื้นที่เกษตรจะทำให้ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กสะสมเพิ่มขึ้น รวมถึงการเผาในพื้นที่การเกษตรยังเป็นการทำลายโครงสร้างและความอุดมสมบูรณ์ของดินและส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชด้วยเช่นกัน

นายชาตรี กล่าวว่า สำหรับ ผลการดำเนินงานในปี 2562 ที่ผ่านได้เพิ่มพื้นที่ดำเนินการอีกกว่า 26 จังหวัด โดยมอบให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานในสังกัดระดับพื้นที่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร สร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรจำนวน 15,720 ราย เพื่อสร้างเป็นวิทยากรด้านการทำการเกษตรปลอดการเผารวมทั้งสร้างชุมชนเกษตรปลอดการเผาต้นแบบ จำนวน 166 แห่ง ดำเนินการในพื้นที่ 26 จังหวัด ซึ่งพบว่ามี 16 จังหวัดที่มีการเผาในพื้นที่การเกษตรที่สูง อาทิ กาญจนบุรี ลพบุรี สกลนคร และอุดรธานี เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตรได้สั่งการไปยังจังหวัดแล้ว ให้เร่งดําเนินการควบคุม กํากับดูแล และเข้มงวดไม่ให้เกิดการเผาในพื้นที่การเกษตรในความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัด และเร่งสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบจากการเผาในเวทีถ่ายทอดความรู้ต่างๆ รวมทั้งให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ในการแก้ไขและป้องกันปัญหาหมอกควันที่เกิดจากการเผา และฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆ ตลอดจนให้การสนับสนุนมาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร ได้แก่ การส่งเสริมให้เกษตรกรเตรียมพื้นที่เพาะปลูก โดยวิธีการไถกลบตอชังทดแทนการเผา การส่งเสริมการนําเศษวัสดุทางการเกษตรมาแปรสภาพให้เกิดประโยชน์ อาทิ การทําปุ๋ยหมัก การปลูกเห็ดฟาง การผลิตอาหารสัตว์ และการทําถ่านอัดแท่งหรือของประดับ เป็นต้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ปิดเมือง! เมืองอู่ฮั่น ขอปชช.งดเดินทางออก เตือนคนนอกเลี่ยงเข้า แถมยกเลิกจัดงานตรุษจีน
บทความถัดไป‘รีน่า ทาเตมัทซึ’ คว้าชัยรอบคัดเลือกทะลุดวลสะวิง ‘ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2020’