พณ.เดินหน้าสร้างความพร้อมเกษตรกร-ผู้ประกอบการนมโค หนุนบุกตลาดอาเซียนและจีน

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  กล่าวหลังเป็นประธานเปิดงานสัมมนา “ต่อยอดนมโคไทย ผลักดันใช้เอฟทีเอ” ซึ่งกรมร่วมกับกรมปศุสัตว์ จัดที่โรงแรมเซอร์เจมส์ รีสอร์ทแอนด์คันทรีคลับ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ว่า เป็นการสัมมนาเพื่อให้ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอขยายตลาดส่งออกนมและผลิตภัณฑ์ไปต่างประเทศ โดยเฉพาะอาเซียน และจีน ซึ่งยกเลิกการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยแล้ว และเตรียมความพร้อมที่ไทยต้องเปิดตลาดให้กับผลิตภัณฑ์นมจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่จะเกิดขึ้นปี 2563-68 หลังจากที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ได้เปิดตลาดโดยยกเลิกการเก็บภาษีศุลกากรกับสินค้าส่งออกจากไทยทุกรายการแล้วตั้งแต่ปี 2558 โดยมีผู้เข้าร่วมจากวงการโคนม กว่า 180 คน อาทิ เกษตรกร สหกรณ์โคนม ศูนย์ร่วมน้ำนมดิบ สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัย

นางอรมน กล่าวว่า เกษตรกรโคนมไทยสามารถเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงโคนม และผลิตน้ำนมดิบที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสมได้ กรมจึงมองวิกฤติเป็นโอกาสและเริ่มโครงการ “จัดทัพโคนมไทย บุกตลาดด้วยเอฟทีเอ” ตั้งแต่ปี 2561 เพื่อพาเกษตรกรและสหกรณ์โคนมไทยไปจับคู่ธุรกิจ และขยายการส่งออกไปประเทศที่มีความต้องการนำเข้านมคุณภาพและยกเลิกการเก็บภาษีศุลกากรกับสินค้าจากไทยภายใต้เอฟทีเอแล้ว เช่น สิงคโปร์และจีน โดยที่ผ่านมาประสบความสำเร็จได้รับคำสั่งซื้อและเพิ่มยอดขายนมและผลิตภัณฑ์

นางอรมน กล่าวว่า  กรมได้นำคณะลงพื้นที่สำรวจที่ บริษัทแมรี่ แอนด์ แดรี่ โปรดักส์ จำกัด อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นบริษัทมุ่งสร้างนวัตกรรมที่แตกต่างในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการต่อสุขภาพ และมีจุดเด่นเรื่องการจัดการฟาร์มโดยใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ และกระบวนการผลิตสินค้านมที่เน้นยกระดับมาตรฐานการผลิตให้สามารถใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอได้เต็มที่ จนเป็นปีที่ 3 แล้ว

นางอรมน กล่าวว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมโคนมในประเทศไทยพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการบริโภคนมของคนไทยที่เพิ่มขึ้น มูลค่าการส่งออกสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมของไทยไปยังตลาดต่างประเทศเติบโตเช่นกัน โดยปี 2561 ไทยส่งออกสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมไปทั่วโลก 477 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 17% ปี 2560 เป็น 536 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวขึ้น 12% ในปี 2562  สินค้าส่งออกสำคัญ เช่น นมเปรี้ยวและโยเกิร์ต นมพร้อมดื่มยูเอชที เป็นต้น โดยมีตลาดส่งออกสำคัญ คือ อาเซียน สัดส่วน 83 %ของการส่งออกทั้งหมดของไทย โดยปี 2562 ไทยส่งออกนมและผลิตภัณฑ์ไปอาเซียน 443 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 15 %

Advertisement

ทั้งนี้ ปี 2561 ไทยส่งออกนมและผลิตภัณฑ์สู่ตลาดโลกมูลค่า 477.1 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของปี 2560 ถึง 17% ส่วนในปี 2562 ไทยส่งออกนมและผลิตภัณฑ์สู่ตลาดโลก 536.1 ล้านเหรียญสหรัฐ เติบโตขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของปี 2561 อีก 12% มีตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ อาเซียน จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป (มีเนเธอร์แลนด์เป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับ 1 ในสหภาพยุโรป) สินค้าส่งออกสำคัญ เช่น นมเปรี้ยว โยเกิร์ต นม UHT นมถั่วเหลืองที่มีนมผสม และนม/ครีมที่ไม่เติมน้ำตาล เป็นต้น

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image