‘ก.เกษตรฯ’ สั่งกรมพัฒนาที่ดินขุดสระน้ำไร่นาบรรเทาภัยแล้ง ทุ่มงบกว่า 712 ล้านบาท ขุดเพิ่ม 4 หมื่นบ่อ

นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดิน จัดทำโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน โดยการขุดสระน้ำไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร หรือบ่อจิ๋ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่ทำการเกษตรนอกเขตชลประทาน และในพื้นที่ระบบส่งน้ำไปไม่ถึง ถือเป็นการเพิ่มผลผลิตและรายได้แก่เกษตรกร อีกทั้งยังเป็นการบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้กับเกษตรกร โดยใช้งบประมาณ ปี 2563 มีเป้าหมายในการขุดสระน้ำไร่นา 40,000 บ่อทั่วประเทศ มูลค่ากว่า 712 ล้านบาท ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดินจะจ่ายให้เกษตรกร 17,800 บาทต่อบ่อ โดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่ายสมทบ 2,500 บาทต่อบ่อ ซึ่งขณะนี้ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการครบตามเป้าหมาย 40,000 รายแล้ว

ทั้งนี้ การขุดเจาะบ่อดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนฤดูฝน โดยหลังจากนี้ทางกรมฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจความต้องการของเกษตรกรคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 2-3 เดือน ซึ่งจากคำขอทั้งหมดทั่วประเทศพบว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีการยกเว้นคำขอในพื้นที่ภาคกลาง 11 จังหวัด ส่วนนโยบายการโอนที่สาธารณะที่มีความสามารถในการกักเก็บน้ำไม่เกิน 2 ล้านลูกบากศ์เมตร (ลบ.ม.) ให้โอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแล ซึ่งมีการโอนพื้นที่สาธารณะไปกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ โดยหลังจากนี้จะไม่มีการขุดสระในพื้นที่สาธารณะอีก ซึ่งจะเลือกขุดในพื้นที่ของเกษตรกรที่มี โฉนดที่ดิน นส.3 และส.ป.ก. เท่านั้น

สำหรับ โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ดำเนินการตั้งแต่ปี 2548-2562 มีจำนวนมากกว่า 500,000 บ่อ ความสามารถก็บกักน้ำได้ 524 ล้านลบ.ม. พื้นที่ได้รับประโยชน์มากกว่า 1 ล้านไร่ มีครัวเรือนได้รับประโยชน์มากกว่า 500,000ครัวเรือน ซึ่งที่ผ่านมากรมพัฒนาที่ดินได้มอบหมายให้สถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ ชี้แจงทำความเข้าใจให้ความรู้กับเกษตรกรและสำรวจความต้องการของเกษตรกร ส่วนในปี 2564 คาดว่าจะมีการขุดสระน้ำไร่นาไม่น้อยกว่า 40,000 บ่อ ซึ่งกรมพัฒที่ดิน จะให้การสนับสนุนด้านปัจจัการผลิตทางการเกษตรตามความเหมาะสม พร้อมคำแนะนำทางวิชาการ ในการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตร ลดต้นทุนและไม่ทำสายสิ่งแวดล้อมต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้2นักวิจัย ‘รางวัลเจ้าฟ้ามหิดล’ ปี’62 เปิดใจเล็งต่อยอดผลงานเพื่อมนุษยชาติ
บทความถัดไปด่วน ! “ราชกิจจาฯ” ประกาศให้ “จักรพันธ์” ปชป. พ้นจากตำแหน่ง ส.ส. และให้ “พีระวิทย์” พรรคไทรักธรรมเป็นแทน