อีก 3 เดือนรู้ ท่าเรือปากบาราลุยสร้างหรือล้ม ให้ชาวสตูลตัดสินใจเองหลังกรมเจ้าท่าลงพื้นที่แจงทุกด้าน ก.ค.นี้

นายนครินทร์ สัทธรรมนุวงศ์ ผู้จัดการโครงการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์(SEA) สำหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) เปิดเผยว่า เดือนกรกฎาคมนี้ กรมเจ้าท่า(จท.)จะลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่โครงการก่อสร้างท่าเรือปากบารา จ.สตูล เป็นครั้งสุดท้าย หลังจากได้ดำเนินการมาหลายครั้งแต่ยังมีประชาชนบางส่วนยังต่อต้านโครงการอยู่ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3 เดือนเพื่อประเมินว่าจะสามารถเดินหน้าต่อหรือยกเลิกโครงการไปเลย

“ครั้งสุดท้ายนี้จะนำเสนอรายละเอียดทุกด้านให้คนในพื้นที่ทราบ ทั้งข้อดี ข้อเสีย ผลกระทบต่างๆ เพื่อให้ตัดสินใจเองว่าต้องการจะให้ก่อสร้างหรือไม่ หากไม่ต้องการก็ยกเลิกโครงการทันที แต่หากให้เดินหน้าต่อก็จะดำเนินการตามขั้นคือเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติก่อสร้างต่อไป”

นายนครินทร์ กล่าวว่า สำหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้โดยรวมนั้น สนข.ได้จัดทำแผนการดำเนินโครงการไว้ทั้งหมด 55 โครงการ วงเงินรวมไม่ต่ำกว่า 1 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นการพัฒนาระยะแรก 10 โครงการ และระยะที่ 2 อีก 10 โครงการ ครอบคลุมหลายหน่วยงาน เช่น การก่อสร้างท่าเทียบเรือ ประมาณ 4,000 ล้านบาท การก่อสร้างรถไฟทางคู่ ประมาณ 100,000 ล้านบาท ปิโตรเคมี ประมาณ 600,000 ล้านบาท การก่อสร้างทางพิเศษ ประมาณ 20,000 ล้านบาท เป็นต้น

“แต่ละโครงการที่ สนข.จัดทำแผนขึ้นมา บางโครงการอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณแผ่นดินในการก่อสร้าง ดังนั้นวงเงินรวมจึงยังไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับหน่วยงานเจ้าของโครงการจะพิจารณา เช่น โครงการทางพิเศษ หรือมอเตอร์เวย์ ทางกรมทางหลวง(ทล.) หรือการทางพิเศษแห่งประเทศไทย(กทพ.)อาจจะใช้กองทุนจากค่าผ่านทางมาก่อสร้างก็ได้ เป็นต้น”

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการ สนข. กล่าวว่า ท่าเรือปากบาราถือว่าสำคัญมากในการขนส่งสินค้า ซึ่งจะช่วยพัฒนาประเทศและภาคใต้ได้ด้วย แต่การลงพื้นที่ของ จท.ก็ต้องให้ข้อมูลอย่างรอบด้านไม่ใช่ให้แต่เรื่องดีๆ เพื่อให้คนในพื้นที่สามารถตัดสินใจได้ชัดเจนมากขึ้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon