‘กรมปศุสัตว์’โปร่งใส ตรวจสอบได้ คว้ารางวัลการตรวจสอบภายในภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ปีงบฯ62

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตรด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พศ. 2562พร้อมด้วยเจ้าหน้าตรวจสอบภายในกรมปศุสัตว์เข้าร่วมพิธีการในครั้งนี้ ที่ เมย์แฟร์บอลรูม ชั้น11เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ เขตราชเทวี กรุงทพมหานคร

ด้วยกรมบัญชีกลางดำเนินการจัดโครงการมอบประกาศกียรติคณ และประกาศนียบัตรด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ให้กับหน่วยงานที่ผ่านการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบระมาณ 2562 จำนวน 31หน่วยงาน เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีผลการประเมินการประกันคุณภาพระดับเป็นไปตามมาตรฐาน

ทั้งนี้ในฐานะอธิบดีกรมปศุสัตว์จะบริหารงานให้มีความโปร่งใสและบริหารงานให้เป็นธรรมมีวัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกันในสังคม องคก์ร อย่างมีความสงบสุขสามารถสานประโยชน์และคลี่คลายความขัดแย้งได้อย่างสันติวิธีและจะพัฒนาองค์กรให้เติบโตมีคุณภาพอย่างยั่งยืน ต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon