กสทช.ขู่พาดสายโทรศัพท์รกรุงรัง ไม่เรียบร้อย ลงโทษตามกฎหมายแน่

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) สายงานกิจการโทรคมนาคม เปิดเผยการประชุมหารือกลุ่มย่อย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ….ว่า การประชุมเรื่องดังกล่าว มีขึ้นเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ของกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป หลังจากกฎหมายฉบับปัจจุบันมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2552 เป็นระยะเวลากว่า 6 ปี ประกอบกับปัจจุบันการติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าตามสถานที่ต่างๆ ได้พาดสายต่ำกว่ามาตรฐาน ซึ่งอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของประชาชน และนอกจากสายสื่อสารจะรกรุงรังมีผลต่อทัศนียภาพแล้ว ยังพบปัญหาสายสื่อสารบางส่วนไม่ได้ใช้งาน และไม่มีการรื้อถอน

นายก่อกิจ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้สำนักงาน กสทช.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(เอ็มโอยู)กับ 4 หน่วยงาน ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง กรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อนำสายไฟฟ้าและสายโทรคมนาคมลงดิน โดยสำนักงาน กสทช.จะออกกฎเกณฑ์กำกับราคาการเช่าพื้นที่ติดตั้งสายสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในราคาที่เหมาะสม เพื่อให้ทัศนียภาพในพื้นที่ต่างๆ ออกมาสวยงาม โดยก่อนมีการนำสายลงใต้ดินเสร็จสิ้น หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามภายใต้บังคับแห่งมาตรา 39 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2554 คือ ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดระเบียบหรือบริหารจัดการเกี่ยวกับการเดินสายมิให้รกรุงรังทั้งสายที่ใช้งานและไม่ได้ใช้งาน ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนดและจัดทำแผนปฏิบัติการในการตรวจสอบ แก้ไขการเดินสายที่ไม่เรียบร้อยให้เป็นไปตามมาตรฐานและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตรายใดดำเนินการฝ่าฝืนข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศนี้ ให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม

ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช.จะสรุปความคิดเห็นทั้งหมดเสนอเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ด กสทช.พิจารณา ภายใน 2 เดือน คาดมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการภายในเดือนกันยายนนี้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘เจ้าคุณประสาร’ เตรียมขอพลังพระทั่วไทยต้านไอ้โม่งแก้ม.7 ปมตั้งสังฆราช
บทความถัดไป‘เฟอร์กี้’ชี้โปรแกรมลีกหนักทำ’สิงโต’แย่-ชู’อัลลาไดซ์’เหมาะสม