ไทย-พม่า เร่งสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจแม่สอด-เมียวดี เป้าหมื่นล้านเหรียญฯ

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมทางการค้า (เจทีซี)ระหว่างไทย – พม่า ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ กรุงเนปิดอว์ ประเทศพม่า ได้เห็นชอบร่วมกันเดินหน้ายุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของแม่สอดกับเมียวดี เพื่ออำนวยความสะดวกการค้าการลงทุน และเพิ่มมูลค่าการค้า 2 ฝ่ายให้ถึงเป้าหมาย 10,000-12,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯในปี 2560 จากปี 2558 อยู่ที่ 7,740 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยจะจัดตั้งสภาธุรกิจระดับท้องถิ่น จัดตั้งคณะกรรมการร่วมการค้าชายแดนไทย-พม่า การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ชายแดน การพัฒนาศูนย์กลางการให้บริการด้านค้าปลีก-ส่ง และธุรกิจบริการในเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด-เมียวดี การจัดตั้งกลไกเพื่อส่งเสริมการลงทุนและบริหารจัดการสินค้าเกษตรตามแนวชายแดน เป็นต้น

นางอภิรดี กล่าวว่า ทั้งสองฝ่ายจะเร่งดำเนินยุทธศาสตร์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยกระทรวงพาณิชย์จะจัดมหกรรมการค้าชายแดนแม่สอด ครั้งที่ 2 ปลายปีนี้ ส่วนพม่ารับจะปรับปรุงขั้นตอนการตรวจสอบใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่ด่านชายแดน ให้สินค้าไทยที่ส่งออกไปพม่าได้รวดเร็วขึ้น และพม่าจะให้ความสำคัญกับธนาคารไทยเป็นลำดับแรก ในกรณีที่จะมีการออกใบอนุญาตให้ธนาคารต่างชาติเปิดสาขาธนาคารในพม่าได้เพิ่มเติม และกำลังปรับปรุงกฎหมายการลงทุนเพื่อให้สิทธินักลงทุนต่างชาติเท่าเทียมกับนักลงทุนพม่า และปรับปรุงกฎหมายการจัดตั้งธุรกิจ โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในปี 2559

บทความก่อนหน้านี้สวนสัตว์จัดเต็ม! ‘ช่วงช่วง’-‘หลินฮุ่ย’สุดแฮปปี้ อาหารโปรดละลานตา รางวัลทายผลบอลยูโรสุดแม่น
บทความถัดไปรอหลักฐานยันพงส.คดี’หญิงไก่’ ปลอมลายเซ็นเหยื่อ-พบบกพร่อง ฟันวินัย อาญา