กรมที่ดิน สั่งเร่งทำธุรกรรม โอน-จดจำนอง อำนวยความสะดวกปชช. ให้นัดล่วงหน้ากันแออัด

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 3 สมาคมอสังหาริมทรัพย์ซึ่งประกอบด้วบ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมอาคารชุดไทย และสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ได้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมที่ดิน เพื่อขอความร่วมมือในการติดต่อขอรับบริการ ณ สำนักงานที่ดิน พร้อมขอเข้าหารือเรื่องดังกล่าว โดยมีเนื้อหาว่า

ตามที่กรมที่ดินได้มีประกาศเรื่อง การขอความร่วมมือประชาชนในการติดต่อขอรับบริการ ณ สำนักงานที่ดิน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พศ. 2563 ไปนั้น ทาง 3 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมรุกิจบ้านจัดสรร สมาคมอสังหาริมทรัพยีไทย
และ สมาคมอาคารชุดไทย เข้าใจดีถึงเจตนาที่ต้องการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่ปรากฏว่าเกิดความสับสนในภาคปฏิบัติในหลายพื้นที่ในการจำกัด และระงับการโอนกรรมสิทธิ์ฯ โดยสำนักงานที่ดินแต่ละแห่งมีแนวทางปฏิบัติที่แตกต่างกัน และหลายแห่งแจ้งว่าจะสามารถทำนิติกรรมได้ถึงวันที่ 27 มีนาคมนี้เท่นั้น 3 สมาคมฯ ขอเรียนว่าการที่มีผู้ไปทำนิติกรรมเป็นจำนวนมากในช่วงนี้ เป็นเพราะว่าโครงการ “บ้านดีมีดาวน์” ของกระทรวงการคลัง จะสิ้นสุดลง
ในวันที่ 31 มีนาคม นี้ และ 3 สมาคมฯ เชื่อว่านับแต่วันที่ 1 เมษายน พศ.2563 เป็นต้นไป การทำนิติกรรมต่างๆ จะลดน้อยลงเป็นอย่งมาก เนื่องจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ได้ชะลอตัวลงเป็นอย่างมากจากผลกระทบเรื่องไวรัสโคโรน่า 2019

ทาง 3 สมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเข้าพบในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 เพื่อเสนอหาแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้ประชาชนยังคงได้รับบริการและสิทธิประโยชน์ตามโครงการของภาครัฐ พร้อมกับการป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 แพร่ระบาดไปในวงกว้าง และไม่ส่งผลระทบที่รุนแรงเพิ่มเติมกับระบบเศรษฐกิจที่ชะลอตัวเป็นอย่างมากในขณะนี้

ทั้งนี้ นายอิสระ บุญยัง นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรกล่าวว่า ล่าสุดจากการพูดคุยกับอธิบดีกรมที่ดินก็มีข้อยุติด้วยดี โดยทางกรมที่ดินได้สั่งการให้ที่ดินทั่วประเทศเร่งทำธุรกรรมการโอนและการจดจำนองต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ที่จะโอนบ้านในโครงการบ้านดีมีดาวน์ที่จะสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคมนี้โอนได้ แต่ขอให้มีการนัดคิวล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เกิดการแออัดในสำนักงานที่ดินแต่ละแห่งเพื่อป้องกันโควิด 19 อีกทั้งเป็นการช่วยให้เกิดการโอนเพื่อให้ภาคธุรกิจเดินหน้า เพราะเมื่อมีการโอนที่อยู่อาศัยเกิดขึ้นก็ส่งผลต่อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องตามมาด้วย

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image