‘กรมชลฯ’​ ลุยสำรวจอ่างเก็บน้ำเพิ่มศักยภาพเก็บกักน้ำแก้แล้งต่อเนื่อง

นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยภายหลังได้รับรายงานจาก นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ว่า โครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปสำรวจระดับภูมิประเทศของอ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้นและอ่างเก็บน้ำห้วยฮ่องไคร้ ในพื้นที่ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด โดยนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเข้ามาใช้ในการสำรวจพื้นที่ครั้งนี้ พร้อมวางแผนเข้าปรับปรุงและพัฒนาอ่างเก็บน้ำดังกล่าวโดยการขุดลอกตะกอนดินภายในอ่างเก็บน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่การเก็บกักน้ำหากดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะสามารถบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยได้อย่างยั่งยืน

นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 กล่าวว่า ขณะนี้สำนักงานฯ ได้ดำเนินการสูบน้ำจากสระหนองตะไก้ ตำบลกุดพิมาน ไปเติมยังสระน้ำวัดบ้านไร่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 6 บ้านไร่ หมู่ 8 บ้านใหม่แสนสุข หมู่ 9 บ้านดอนใหญ่ และหมู่ 10 บ้านดอนน้อย ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด

Advertisment

อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ยังได้การดำเนินงานสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำฉมวก ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง ไปเติมน้ำให้กับสระน้ำหนองขามป้อม บ้านโนนหญ้านาง หมู่ 8 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้เป็นอย่างมาก โดยจะดำเนินการไปจนถึงต้นฤดูฝนหรือจนกว่าจะมีฝนตกชุกสม่ำเสมอ จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัดที่สุด

นอกจากนี้ กรมฯ ได้เตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ และรถยนต์บรรทุกน้ำ ที่กระจายอยู่ตามโครงการชลประทานทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบกับปัญหาภัยแล้งได้ตลอดเวลา และแม้ว่าในช่วงสภาวะวิกฤติการระบาดของไวรัสโควิด-19 กรมฯ ยังคงเดินหน้าบริหารจัดการน้ำ ซึ่งเป็นภารกิจหลักเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอไม่ขาดแคลน จนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝน

Advertisement
Eurolastcontent
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image