ก.เกษตรฯเล็งชงกนย.อัด 5.33 หมื่นลบ.ช่วยชาวสวนยางทั้งระบบ

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบไปในทุกภาคส่วน ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในส่วนของยางพารานั้น ทางกระทรวงเกษตรฯ โดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้เร่งหามาตรการต่าง ๆ และได้นัดประชุมคณะกรรมการ กยท. กรณีพิเศษ เมื่อวันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา เพื่อเร่งออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยางพารา

นายอลงกรณ์ กล่าวต่อว่า คณะกรรมการฯได้เห็นชอบให้ดำเนินการใน 5 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการประกันรายได้ระยะที่ 2 งบประมาณ 42,000 ล้านบาท 2.โครงการพัฒนาความร่วมมือการผลิตและการตลาดภาคอุตสาหกรรมยางพารา งบประมาณ 11.3 ล้านบาท 3.โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง วงเงินสินเชื่อ 15,000 ล้านบาท 4.โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท และ 5.โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ วงเงิน 20,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ ทาง กยท. จะรีบดำเนินการเสนอคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) และนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)​ เพื่อพิจารณาต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้“มหาดไทย” แจ้ง อปท. พิจารณายกเว้นค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ให้ผู้ได้รับผลกระทบ
บทความถัดไปยังพบติดเชื้อ ‘โควิด-19’ ในชุมนุมชน ศบค.ยันต้องคงมาตรการปิดสถานบริการต่อไป