“ประภัตร” เตรียมจับมือโรงสีเสริมศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมมอบโนบายการทำงานแก่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท พร้อมเยี่ยมชมโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยมีนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว นายสุนทร​ โนราช​ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท​ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการข้าวให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม​ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท จังหวัดชัยนาท

นายประภัตร เปิดเผยว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท​จะต้องขยายปริมาณการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มากขึ้น เนื่องจากในขณะนี้สามารถผลิตได้เพียง 4,200 ตัน/ปี ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ส่วนหนึ่งมาจากกระบวนการอบเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อลดความชื้น ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการอบ ดังนั้นศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท​ควรจับมือกับโรงสี ให้มามีส่วนช่วยในกระบวนการอบเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งโรงสีเองมีเทคโนโลยีที่ดีและมีความเชี่ยวชาญในกระบวนการดังกล่าว ที่จะช่วยลดระยะเวลาการอบ และส่งผลให้สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 160,000 ตันต่อปี ได้

นอกจากนี้ นายประภัตร ยังได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก เพื่อเยี่ยมชมโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมรับฟังความคิดเห็น และปัญหาอุปสรรค รวมถึงให้กำลังใจในการทำงาน อีกทั้งได้ให้แนวทางปฏิบัติงาน แก่ข้าราชการและลูกจ้างภายในศูนย์ฯ

นายประภัตร กล่าวว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก เป็นศูนย์ที่มีขนาดเล็ก และเพิ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ อีกทั้งยังตั้งอยู่ห่างจากศูนย์ข้าวชุมชน จึงทำให้การประสานงานร่วมกับภาคชุมชนและเกษตรกรยังมีความยากลำบาก ดังนั้นจึงขอให้ทางศูนย์ฯ ได้พัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร ให้มีความชำนาญทั้งด้านงานผลิตและด้านพื้นที่ ให้บุคลากรสามารถทำงานร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่และสามารถขยายปริมาณการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon