‘ปศุสัตว์’ ชี้ภัยแล้งทำ 6 จว.ขาดแคลนอาหารเลี้ยงช้างไม่เพียงพอทั้งปาง 

ทั้งนี้ จากจำนวนปางช้างทั้งหมดสามารถแบ่งกลุ่มจังหวัดออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.จังหวัดที่ปางช้างไม่มีปัญหาอาหารสำหรับเลี้ยงช้าง 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นครราชสีมา สุรินทร์ เชียงราย แม่ฮ่องสอน เพชรบุรี นครปฐม พังงา และสุราษฎร์ธานี 2.จังหวัดที่มีปางช้างบางปางประสบปัญหาอาหารสำหรับเลี้ยงช้างไม่พอเพียง จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี เชียงใหม่ กาญจนบุรี กระบี่ และภูเก็ต และ3.จังหวัดที่มีปางช้างประสบปัญหาอาหารสำหรับเลี้ยงช้างไม่เพียงพอทุกปางทั้งจังหวัด จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ตราด สุโขทัย ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และสงขลา

สำหรับ สาเหตุปัญหาอาหารเลี้ยงช้างไม่พอเพียงส่วนใหญ่เกิดจากช่วงนี้เป็นฤดูแล้งทำให้แหล่งอาหารขาดแคลน พืชอาหารช้างมีราคาสูงขึ้น การขาดรายได้จากการท่องเที่ยวทำให้ไม่มีเงินทุนดำเนินกิจการและซื้ออาหารเลี้ยงช้าง กรมปศุสัตว์จึงได้ให้คำแนะนำและช่วยเหลือปางช้างที่ขาดแคลนอาหาร อาทิ แนะนำให้ปางช้างหาแหล่งอาหารจากธรรมชาติในพื้นที่ เช่น การนำช้างไปผูกล่ามไว้ในป่า ให้ควาญช้างเกี่ยวหญ้าในพื้นที่ใกล้เคียงมาให้ช้างกิน และปล่อยช้างลงแม่น้ำหรือแหล่งน้ำ หรือย้ายช้างไปจังหวัดอื่นที่มีแหล่งหญ้าอาหารช้างสมบูรณ์ เป็นต้น

นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์จะสนับสนุนหญ้าแห้งจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ใกล้เคียง เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอาหารชั่วคราว ส่วนผู้เลี้ยงช้างที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถสอบถามหรือขอรับความช่วยเหลือเรื่องเสบียงอาหารสัตว์ได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพื้นที่

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สมาคมบอลคลอดโครงสร้างใหม่รวมไทยลีก 3-4 ประเดิมฟาดแข้งกันยา 2563
บทความถัดไปคนเกิดวันไหนขายออนไลน์แล้วเฮง เช็กที่ ดวงทูเดย์ วันพฤหัสบดีที่ 30 เม.ย.