ด่วน!! เปิด 10 ขั้นตอนทำอย่างไร ‘เอสเอ็มอี’ จะเข้าถึงซอฟต์โลน 5แสนล้าน

กู้เงิน
เปิด 10 ขั้นตอนทำอย่างไร ‘เอสเอ็มอี’ จะเข้าถึงซอฟต์โลน 5แสนล้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ได้จัดทำ 10 ข้อเท็จจริงการสนับสนุนสินเชื่อใหม่(soft loan)  ได้แก่ 1. เอสเอ็มอีที่จะขอความช่วยเหลือต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ได้แก่ เป็นบุคคลที่มีสถานประกอบการและประกอบธุรกิจในประเทศไทย ไม่เป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่เป็นหนี้เสียหรือ NPL ของสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพราะต้องการดูแลผู้ที่มีศักยภาพที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเป็นหลัก ไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน และวงเงินสินเชื่อเดิมไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยจะขอกู้ใหม่ได้ไม่เกิน 20% ของยอดสินเชื่อคงค้างที่มีกับสถาบันการเงิน

  1. เอสเอ็มอี ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการขอ soft loan แบงก์ชาติ

3.เอสเอ็มอี จะขอ soft loan ได้ไม่เกิน 20% ของยอดสินเชื่อคงค้าง ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 เท่านั้น หากต้องการขอกู้เงินเพิ่ม สถาบันการเงินแต่ละแห่งจะพิจารณาตามความสามารถของผู้ประกอบการ และอาจกำหนดเงื่อนไขแตกต่างกันไป เช่น อัตราดอกเบี้ยสูงกว่า 2% ในส่วนที่สถาบันการเงินให้เพิ่มเอง ไม่เกี่ยวกับ soft loan

  1. สอบถามสถาบันการเงิน ได้รับแจ้งว่า Soft loan หมดแล้วเป็นความจริงหรือไม่นั้น ยันไม่จริง soft loan แบงก์ชาติ ยังคงเหลืออยู่ เพราะมีวงเงินรวมถึง 5 แสนล้านบาท และเพิ่งเปิดรับคำขอสินเชื่อเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 แต่อาจมีความเข้าใจสับสนกับ soft loan ของธนาคารออมสิน ที่อาจจะเต็มวงเงินแล้ว
  2. เอสเอ็มอีที่ไม่ได้เป็นลูกหนี้เดิมของสถาบันการเงินจะขอ soft loan แบงก์ชาติ ได้หรือไม่ นั้น ไม่ได้ เนื่องจาก soft loan แบงก์ชาติ กำหนดให้เฉพาะลูกหนี้เดิมของสถาบันการเงิน เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาคุณสมบัติลูกหนี้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน และเพื่อการบริหารความเสี่ยงเรื่องหนี้เสียของสถาบันการเงิน สำหรับ SMEs รายใหม่ สามารถติดต่อขอสินเชื่อได้จากธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ ซึ่งมีรายละเอียดต่างจาก soft loan แบงก์ชาติ
  3. เอสเอ็มอีที่ขอ soft loan แบงก์ชาติ ต้องซื้อประกันรูปแบบต่าง ๆ ถึงจะได้สินเชื่อนี้จริงหรือไม่ นั้น ไม่จริง การทำประกันรูปแบบต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของลูกหนี้ ไม่มีผลในการขอ soft loan อย่างไรก็ดี สถาบันการเงินสามารถเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อได้ ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่ต้องไม่บังคับทำประกันชีวิต และไม่กำหนดเป็นเงื่อนไขให้ได้รับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
  4. สมัคร soft loan ของออมสินแล้ว สมัครของแบงก์ชาติได้อีกหรือไม่ นั้น ได้ แต่ธนาคารอาจพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามมาตรการนี้แก่ลูกหนี้ที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือในลักษณะคล้ายคลึงกันมาก่อน เพื่อกระจายความช่วยเหลือให้ลูกหนี้ SMEs ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง
  5. วงเงินสินเชื่อธุรกิจที่เข้ามาตรการนี้ ได้นับรวมสินเชื่อที่นำที่อยู่อาศัยมาเป็นหลักประกันด้วยหรือไม่ นั้น นับรวม ถ้าลูกหนี้แจ้งวัตถุประสงค์การกู้ยืมกับสถาบันการเงินตั้งแต่แรกว่าเป็นสินเชื่อธุรกิจ แต่หากเป็นสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจะไม่เข้าเกณฑ์ soft loan แบงก์ชาติ ทั้งนี้ สินเชื่อที่ถูกนำมานับรวมสำหรับขอ soft loan ของแบงก์ชาตินั้น จะนับรวมเฉพาะยอดคงค้างสินเชื่อธุรกิจทุกประเภทของแต่ละสถาบันการเงิน ยกเว้น สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ สินเชื่อรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ และวงเงินสินเชื่อบัตรเครดิต
  6. มีสินเชื่อกับหลายธนาคาร แต่เป็น NPL อยู่กับบางธนาคาร จะขอ soft loan แบงก์ชาติได้หรือไม่ นั้น สามารถติดต่อสถาบันการเงินที่ท่านยังมีสถานะเป็นลูกหนี้ปกติได้
  7. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งปัญหาในการขอ soft loan แบงก์ชาติ ช่องทางไหนได้บ้าง นั้น สามารถติดต่อได้ทาง Call Center ของสถาบันการเงินนั้น ๆ และหากพบว่ามีการทุจริต หรือมีปัญหาในการขอ soft loan สามารถแจ้งได้ที่ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธปท. โทร. 1213
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image