ผ่ามาตรการก.เกษตรฯ อุ้มเกษตรกร โอน5พัน-แจกพันธุ์กุ้งก้ามกราม-ปลา

ผ่ามาตรการกระทรวงเกษตรฯ ช่วยเยียวยาเกษตรกรก้าวผ่านโควิด แจงรัฐช่วย 15,000 บาท แจกปลานิล ปล่อยกุ้งก้ามกรามเพิ่มรายได้คู่ขนาน เผยเหตุแยกชาวสวนยาง-ไร่อ้อย

รายการโหนกระแสวันที่ 4 พฤษภาคม. “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ในฐานะผู้ดำเนินรายการ  เปิดใจสัมภาษณ์ “เฉลิมชัย ศรีอ่อน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องการเยียวยาให้เกษตรกรที่ได้รับความลำบากจากโควิด-19

 

ทั้งหมดเห็นว่าแบ่งเกษตรกรเป็นกลุ่มๆ ประมาณกี่กลุ่ม?
เฉลิมชัย : “มีในกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และในส่วนกรมส่งเสริมการปลูกพืช กรมประมง ในส่วนการเลี้ยงสัตว์เลี้ยง ทำประมงชายฝั่ง เลี้ยงสัตว์เลี้ยง โคนม เลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ดทั้งหมด ส่วนนอกที่ไม่อยู่ในทะเบียนเบื้องต้นคือการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งจะมีหน่วยงานรับขึ้นทะเบียนโดยตรง และเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย จะมีสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลเป็นคนขึ้นทะเบียน และในส่วนใบยาสูบ ที่กระทรวงการคลังจะเป็นคนขึ้นทะเบียน มีทั้งหมด 7 กลุ่ม”

ประมงก็ถือเป็นเกษตรกร?
เฉลิมชัย : “เป็นเกษตรครับ”

ฟาร์มกล้วยไม้ถือว่าเป็นเกษตรกรมั้ย?
เฉลิมชัย : “เป็นครับ ตรงนั้นจะไปขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร”

เกษตรกรทั้งหมดในประเทศไทยหลายกลุ่มรวมกัน เฉลี่ยมีกี่คน?
เฉลิมชัย : “ประมาณ 20 ล้านเศษๆ และประมาณ 10 ล้านครัวเรือน ในเบื้องต้นที่มีการขึ้นทะเบียน”

ประเด็นการเข้าไปเยียวยา เข้าไปเยียวยายังไง?
เฉลิมชัย : “ในเบื้องต้น เรามีการพูดคยกับกระทรวงการคลังในการกำหนดเป้าหมายที่จะดำเนินการช่วยเหลือ เราได้ไปดูในส่วนการขึ้นทะเบียนของเกษตรกรตั้งแต่เริ่มต้น บวกกับการขึ้นทะเบียนในส่วนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับเกษตรโดยตรง นั้นคือการยางและชาวไร่อ้อย”

คนทำยางไม่ขึ้นทะเบียนเหรอ?
เฉลิมชัย : “เขามีการยางแห่งประเทศไทยดูแล จะแยกส่วนตรงนั้น และในส่วนยาสูบ ซึ่งตรงนี้ไม่ได้มารวมอยู่ที่กระทรวงเกษตร ซึ่งประมาณการทั้งหมดจากเดิม ที่ขึ้นมาเบื้องต้น เราประมาณไว้ 10 ล้านรายที่มาขึ้นทะเบีนกับหน่วยงานทั้งหมด จึงเป็นที่มาของการกำหนดเบื้องต้นที่ 10 ล้าน”

คนมีบัตรเกษตรกรหรือไปลงทะเบียนมีสิทธิ์ได้รับ?
เฉลิมชัย : “ถ้าเขาไปลงทะเบียนตามหลักเกณฑ์ทั้งหมด จะมีสิทธิ์ได้รับทั้งหมด ต้องไม่ลืมว่าวันนี้ เกษตรกรเราจะมีระเบียบในการขึ้นทะเบียน ต้องมีการแจ้ง การปลูกรอบใหม่ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้ 3 ปีไม่มายืนยันจะถูกตัดสิทธิ์ออก แต่เรารวมทั้งหมดที่เคยมาขึ้น ประมาณ 10 ล้าน”

มีการจ่ายให้หัวหน้าครอบครัว?
เฉลิมชัย : “ถ้าจะพูดลักษณะนั้นก็ได้ เพราะในหนึ่งครัวเรือนมีตัวแทนไปขึ้นทะเบียนเกษตรกร 1 ราย”

สมมติบ้านหนึ่งหลัง มีคนอยู่ในบ้าน พ่อแม่ลูก พ่อเป็นเกษตรกร แม่ลูกก็ทำด้วย ได้ทั้งสามมั้ย?
เฉลิมชัย : “โดยระบบ เราใช้คนที่ขึ้นทะเบียน ในครอบครัวขึ้นทะเบียน 1 คนเท่านั้น”

เท่ากับจ่าย 5 พันต่อหนึ่งครัวเรือน?
เฉลิมชัย : “ใช่ครับ หลักเกณฑ์ที่เรากำหนดมา เรากำหนดไว้เช่นนี้ คือกระทรวงเกษตรเราได้ดำเนินการในส่วนของการเยียวยาพี่น้องเกษตรกรเป็นประจำทุกปี ฉะนั้นระบบนี้เราดำเนินการมาหลายปีติดต่อกันและไม่มีปัญหา และสามารถตรวจสอบตัวตนความชัดเจนทุกอย่างได้ เราถึงใช้ระบบนี้ในการนำมาใช้เยียวยาในครั้งนี้ เพราะเกษตรกรได้รับการเยียวยาทุกปี ตลอดเวลา ระยะนี้เราก็มีมาตรการเข้าไปดูแลพี่น้องเกษตรมากกว่าเงินเยียวยา 5 พันตรงนี้ และดำเนินไปคู่กัน โดยไม่ได้ไปตัดสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยาด้วย”

มีอะไรแทรกมานอกจากหมื่นห้า 3 เดือน?
เฉลิมชัย : “วันนี้ท่านนายกฯ กำชับให้ดูแลพี่น้องเกษตรกร ต้องยอมรับว่าเกษตรกรเราประสบทั้งภัยแล้ง อุทกภัย ควบคู่กันมา และเจอโควิด-19 มาตการต่างๆ ที่รัฐบาลออก ยกตัวอย่าง กรณีกรมประมงเรามีการแจกจ่ายในส่วนการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 44,000 ครอบครัว ครอบครัวรายละ 800 ตัว อาหาร 20 กิโล ผมว่ามันจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้เขา”

เงินก็ได้ ส่วนเกษตรกร คลัง ภาครัฐช่วย 15,000 อีกส่วนที่ทำคู่ขนาน คือมีซัปพอร์ตเรื่องปลา?
เฉลิมชัย : “อย่างกุ้งก้ามกรามเราทำครอบคลุมทั้งหมด 129 อำเภอ แหล่งน้ำสาธารณะ ประมาณ 1,436 แห่ง แห่งหนึ่งเราปล่อยกุ้งขนาดใหญ่ 5-7 เซนฯ 2 แสนตัว แต่ละแห่งตั้งคณะกรรมมาดูแลชุมชน เป็นการสร้างวัฒนธรรมให้พี่น้องประชาชนมารักษาสิ่งที่เป็นของเขาในพื้นที่ ซึ่งมันจะเป็นผลได้ตามมาในระยะยาว”

ถ้ามีคนถามแย้งว่ากรณีแบบนี้ ต่อให้เอากุ้งปลาไปให้เขาเลี้ยง สุดท้ายเอาไปขายก็ยังขายไม่ได้ และอาจเสียเงินเลี้ยงอีก?
เฉลิมชัย : “ในเบื้องต้น อาหารเราเตรียมเบื้องต้นให้และมีการตรียมพื้นที่ เพราะวัตถุประสงค์ของเราในการดำเนินการตรงนี้ หนึ่งเราต้องการให้พี่น้องเกษตรกรมีอาหารที่จะกินในครอบครัวชุมชนเขาได้ สองเมื่อมีกินและเหลือนั่นคือรายได้ที่เขาจะได้มา ซึ่งจะเป็นรายได้ที่เขาจะทำเป็นลักษณะชุมชน ไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่ง เพราะแหล่งน้ำที่เราไปปล่อยเป็นแหล่งน้ำสาธารณะ ซึ่งตรงนี้กรมประมงก็มีมาตรการหาตลาดในสัตว์ที่เราส่งเสริม ผมยืนยันว่าพี่น้องเกษตรกรที่เข้าโครงการนี้ ตลาดที่ขายสินค้า ราชการ กระทรวงเกษตรเข้ามาดูแล ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้”

ในช่วงโควิดนี้ใช่มั้ย?
เฉลิมชัย : “กุ้งเลี้ยงประมาณ 4-6 เดือน ซึ่งเราคาดว่า ณ เวลานั้นสถานการณ์น่าจะดีขึ้น เราก็มีการเตรียมตัววางตลาดไว้ล่วงหน้า”

เป็นการช่วยเหลือคู่ขนานนอกจากเงิน 5 พันที่ได้ 3 เดือน จะมีปลามีกุ้งให้ไปเลี้ยง ระยะเวลาเลี้ยงกุ้ง 4-6 เดือน พอหมดเงิน 15000 ตอนนั้นกุ้งโตพอดี สามารถเก็บเกี่ยวตรงนั้นได้อีก?
เฉลิมชัย : “ใช่ อันดับแรกให้เป็นอาหารชาวบ้านก่อน เหลือจากนั้นเป็นรายได้ชุมชน กรมปศุสัตว์ วันนี้รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณไป ในการมอบเป็ดไข่ ไก่ไข่ ไก่เนื้อ ประมาณ 7.7 หมื่นครอบครัว ซึ่งเป็ดไก่ท่านเลี้ยงไม่เกิน 1 อาทิตย์ 10 ตัวที่ท่านเลี้ยงมีไข่วันละ 7-8 ฟองแน่นอน ท่านได้รับตรงๆ ตรงนี้ เราดำเนินการผ่านตัวแทนทั้งหมด ส่วนสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานประมงอำเภอ สำนักงานเกษตรอำเภอ เป็น 3 หน่วยงานหลักที่เราจะดำเนินการในส่วนที่จะรับมาขึ้นทะเบียนและมอบตรงนี้ เรามีการประชาสัมพันธ์เป็นเดือนนะ”

ในมุมชาวนาชาวไร่?
เฉลิมชัย : “ชาวไร่เรามีการจัดสรรงบประมาณ เราพูดถึงการช่วยเหลือนะ ในส่วนการปลูกพืชใช้น้ำน้อย กรณีถั่วเขียว ข้าวโพด เราจัดให้ตรงนี้ 12000 ครอบครัว เกือบแสนไร่ และจัดในส่วนเมล็ดพันธุ์ข้าวหลายหมื่นตัน เรามีเงื่อนไขให้สหกรณ์เป็นคนผลิต ซึ่งเม็ดเงินตรงนี้ก็จะตกวนไปสู่เกษตรกร ตอนนี้เริ่มมีการแจกจ่าย กรณีกุ้งประมาณ 500 ที่ ปล่อยเรียบร้อย คาดว่าในเดือนนี้ดำเนินการเกือบเสร็จ”

อยู่ในสายกับ “ป้าหงส์ มันฑนา เล็กสมบูรณ์” เกษตรกร จ.กาฬสินธุ์ เป็นแหล่งมะม่วงส่งออก ได้รับผลกระทบยังไง?
ป้าหงส์ : “ตอนนี้เกษตรกรในกาฬสินธ์มีมะม่วง 4 ล้านกิโล เกษตรกรที่เคยส่งออกและส่งตามศูนย์การค้าขายไมได้ ทีนี้ก็ขายออนไลน์ซึ่งทำให้ค่าขนส่งสูงมาก เฉลี่ยแล้วลังละ 250 เราขายอยู่ 380 เนื้อมะม่วงจริงๆ เราได้ 130 ตกกิโลละ 13 บาท แล้วมีปัญหาเคอร์ฟิว รถขนส่ง ส่งไม่ทัน มะม่วงก็เลยเน่า เราก็ต้องส่งเคลมให้เขา เงิน 13 บาท ก็ต้องไปจ่ายค่าขนส่งอีกทอด ตอนนี้หมดเนื้อหมดตัวกันหมดแล้วค่ะ ขายไม่ได้และต้องมาจ่ายค่าขนส่งให้ลูกค้า จากเราขายออนไลน์ได้รับน้ำใจชาวไทยเข้ามามาก จนส่งให้ไม่ทัน เราก็ขาดปัญหาเรื่องการเรียนรู้เรื่องการบรรจุภัณฑ์ เพราะไม่เคยทำเรื่องนี้ พอเอาลังเบียร์มาใส่ พอส่งไปปรากฎว่าปัญหาคือกล่องยุบบ้าง มะม่วงเน่าบ้างเพราะเกิดเคอร์ฟิว”

ง่ายๆ คือส่งขายไม่ได้?
ป้าหงส์ : “ขายไม่ได้ค่ะ ขายออนไลน์ขนส่งก็หยุดยาว”

แต่ขนส่งก็ยังส่งอยู่นะ?
ป้าหงส์ : “แต่มีการตกค้างนะคะ เพราะเขาหยุดติดกัน”

มะม่วงเวลาส่งออกไปค้างช่วงวันหยุด ทำให้สุกก่อนหรือเสียเหรอ?
ป้าหงส์ : “ค่ะ มะม่วงสุกก่อน และการขนส่งกระแทก ทำให้เน่าค่ะ”

ชาวสวนเป็นไงตอนนี้?
ป้าหงส์ : “ชาวสวนตอนนี้น้ำตาตกในกันทุกคน เพราะมะม่วงเยอะมาก เอามากวนก็ไม่มีแรงงานจ้าง เพราะมะม่วงเป็นตันๆ ต้องช่วยกันกวน แล้วที่เหลือไม่รู้จะทำยังไง”

ไปลงทะเบียนหรือยัง?
ป้าหงส์ : “ลงทะเบียนไว้แล้วค่ะ แต่ยังไม่ได้ตอบรับค่ะ”

ลงทะเบียนในฐานะอะไร?
ป้าหงส์ : “ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันค่ะ”

ป้าต้องลงเกษตรกรนะ ไม่ใช่เราไม่ทิ้งกัน?
ป้าหงส์ : “อ๋อ ค่ะๆ”

อันนี้ลงผิด?
เฉลิมชัย : “ถ้าเป็นเกษตรกร ต้องลงเกษตรกรนะครับ”

ของป้าเขาติดต่อมาหรือยังหรือถูกตัดสิทธิ์?
ป้าหงส์ : “พอลงทะเบียนไม่ทิ้งกัน ลงไปแล้ว แต่ยังไม่ได้ตอบรับค่ะ”

ไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ใช่มั้ย?
ป้าหงส์ : “อันนี้ไม่ทราบค่ะ ไม่มีข้อมูลอะไรเลย เราลงไปแล้ว แต่ไม่ได้รับคำตอบว่าได้รับสิทธิ์หรือไม่ เขาแจ้งว่าขอตรวจสอบสิทธิ์ก่อนค่ะ”

อันนี้เป็นปัญหาอันหนึ่ง เกษตรกรไม่รู้ว่ามีการแยกเกษตรกร แล้้วไปลงเราไม่ทิ้งกัน แบบนี้เยอะมั้ย?
เฉลิมชัย : “เราตรวจสอบจากเลขไอดี 13 หลัก เลขบัตรประชาชน ฉะนั้นการซ้ำซ้อนการขึ้นทะเบียนเกษตรจะไม่มี แล้ววันนี้ส่วนท่านที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและได้ส่งรายชื่อทั้งหมด 8.33 ล้านราย ท่านอาจยังไม่ทราบ เราต้องส่งรายชื่อทั้งหมดให้กระทรวงคลังเช็กอีกรอบว่าจะไปซ้ำซ้อนกับกระทรวงการคลังหรือไม่ ตรงนี้ทำให้เราไม่สามารถประกาศร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ แต่ยืนยันว่าถ้า 8.33 ล้านที่กระทรวงเกษตรส่งไป ถ้าไม่มีการจ่ายซ้ำกับกระทรวงการคลังจ่าย ท่านได้รับ 5 พันบาท 3 เดือนร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่จะได้รับเป็นรายครัวเรือน ส่วนกระทรวงการคลังได้ผ่อนผันในส่วนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกครอบครัวแต่ไปประกอบอาชีพอิสระ มีหลักฐาน ท่านสามารถได้ทางเราไม่ทิ้งกันด้วย”

ในบ้าน 1 หลังสมมติมี 5 คน หัวหน้าครอบครัวเกษตรกรไปลงทะเบียน หัวหน้าก็ได้ แต่ถ้าลูกขับรถแท็กซี่ ลูกก็จะได้จากทางเราไม่ทิ้งกัน แต่บางทีระบบทำให้คุณสับสนเพราะพ่อคุณอาจไปดึงคุณลงชื่อเป็นเกษตรกร ดังนั้นชื่อของคุณในคนเราไม่ทิ้งกัน จากคนขับแท็กซี่เลยกลายเป็นเกษตรกร ดังนั้นตัวคุณเองต้องไปทบทวนสิทธิ์ใหม่เขาจะเข้าไปตรวจสอบอีกที?
เฉลิมชัย : “ถูกต้องครับ”

กรณี้นี้เขามองว่าตัวเขาเป็นเกษตรกร พ่อแม่ลูก ทำนาเหมือนกัน อยู่ดีๆ จ่ายเฉพาะพ่อ ลูกไม่ให้ ลูกไม่มีอาชีพอื่น ครอบครัวเขาก็ตกระกำลำบาก ได้แค่ 5 พัน?
เฉลิมชัย : “เราต้องมาดูวัตถุประสงค์ของการเยียวยาในรั้งนี้ การเยียวยาออกเป็นพ.ร.ก.เงินกู้ซึ่งเป็นเงินภาษีประชาชน แล้ววัตถุประสงค์การเยียวยาคือเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากโควิด-19 การช่วยตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าทำให้ทุกคนสบายขึ้น มีกินมีใช้ แต่ทำให้ทุกคนในสภาวะเดือดร้อนสามารถก้าวผ่านไปได้ นี่คือความตั้งใจของรัฐบาล ดังนั้นถึงได้มีมาตรการและหลักเกณฑ์ออกมาว่ากลุ่มไหนบ้างไม่เข้าข่ายที่จะได้ เพราะในสถานการณณ์แบบนี้ ผมอยากให้คนไทยมาช่วยกัน ใครมีศักยภาพพอ สามารถดูแลตัวเองได้วันนี้ ตรงนั้นก็ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่อยู่ตรงนี้ ท่านก็ถือว่าช่วยชาติคนหนึ่งเหมือนกัน ในการเอาเงินส่วนนี้ที่ไม่ได้มีมาก เอาไปให้พี่น้องที่ลำบากจริงๆ แต่เกณฑ์เกษตรและสหกรณ์ เรามั่นใจว่าเราทำได้อย่างทั่วถึง เพราะเราทำมาทุกปี และยอมรับว่สวิถีชีวิตคนต่างจังหวัด วิถีเกษตรกรเขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ถ้าได้รับการดูแลในเบื้องต้นจากรัฐบาล ผมคิดว่าในส่วน 5 พันบาท 3 เดือน คอรบครัวเขาสามารถก้าวผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้”

มองยังไง อาชีพเกษตรทั้งหมด ประมง ทำไร่ ทำนา ทำสวน เขาเป็นอาชีพต้องต่อสู้กับภัยธรรมชาติ ความลำบากเขามีอยู่แล้ว พอเจอโควิดเหมือนทวีคูณ ทีนี้นโยบายผลักดันช่วยเหลือคนอาชีพนี้ ต้องผลักดันมากกว่านี้มั้ย?
เฉลิมชัย : “รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญตรงนี้ ท่านนายกฯ ก็มีดำริว่าในส่วนการเยียวยาเสร็จสิ้น ก็จะมีการฟื้นฟู ซึ่งในพ.ร.ก.เงินกู้ เรามีเงินหนึ่งก้อน 4 แสนล้านบาท ที่เข้าสู่ภาคฟื้นฟูให้ประเทศไทย และเกษตรกรก็เป็นเป้าหมายหลักที่รัฐบาลจะเข้ามาดูแล ไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำ หนึ่งเรื่องที่ให้ความสำคัญคือเรื่องน้ำ ทำต่อเนื่องจากที่เราทำมา สองคือการเข้าไปฟื้นฟูอาชีพ วันนี้มีแรงงานที่ไม่เคยอยู่ในภาคเกษตรกลับไปอยู่ภูมิลำเนา เราคาดว่าจะมีส่วนนึงที่สถานการณ์คลีคลายกลับไปแล้ว และไม่กลับมาทำงานเดิม แต่จะอยู่ภาคการเกษตร นั่นเป็นสิ่งที่เราจะเข้าไปดูแลให้ความรู้ ไปดูแลเรื่องต้นทุนการผลิต เทคโนโลยี นวัตกรรม ไปสานต่อให้เขาเข้าสู่การเป็นเกษตรอาชีพได้”

“ขออนุญาตอีกนิด อยากฝากเรียนพี่น้องเกษตรกร จากที่บอกไปเบื้องต้น แต่จะมีอีก 1.7 ล้านครัวเรือน ที่ไม่ได้มาต่อทะเบียนเกษตรกร ช่วงเวลานี้ถึง 15 พ.ค. เวลาราชการไม่มีวันหยุด ผมได้ให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับขึ้นทะเบียนทุกวัน ไม่มีวันหยุด สำนักงานเกษตรอำเภอ ประมงอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ 3 แห่ง ฉะนั้นใครคิดว่าชื่อยังตกหล่น ไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรือทบทวนสิทธิ์ ขอให้ท่านไปตามที่ผมบอก เวลาราชการไม่มีวันหยุด เราจะปิดลงทะเบียนวันที่ 15 พ.ค. จะมีข้าราชการอำนวยความสะดวกดูแลให้ทุกอย่าง ถ้าทำไม่เป็นก็ไปบอกเจ้าหน้าที่เราจะดูแลให้ AI จะตรวจสอบอีกทีหลังเรารับข้อมูลทั้งหมดแล้ว ไปได้เลยครับ”

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้34 จังหวัด ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกันแล้ว 28 วัน(กราฟิก)
บทความถัดไปจีเอ็ม เกาหลี ตัดลดกำลังผลิตเอสยูวีรุ่นใหม่เดือนพ.ค.