สิงคโปร์เปิดรับสัตว์ปีกแช่เย็นของไทยครั้งแรกคาดสร้างมูลค่ากว่า100ล้านต่อปี

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ภายใต้การนำของ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​เกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายตลาดนำการผลิต ผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรชนิดใหม่ๆ กรมปศุสัตว์จึงได้ประสานงานกับสำนักงานควบคุมอาหารแห่งใหม่ของสิงคโปร์ (เอสเอฟเอ)​ และได้ประกาศขยายขอบข่ายสินค้าเพิ่มเนื้อสัตว์ปีกแช่เย็นเพิ่มเติมจากเดิมประเทศไทยสามารถส่งออกได้เฉพาะเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งเท่านั้น ซึ่งทางการสิงคโปร์จัดสินค้ากลุ่มเนื้อสัตว์ปีกแช่เย็นเป็นสินค้าที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากสินค้าแช่เย็นจัดเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 0-4 องศาเซลเซียส สามารถนำไปปรุงสุกได้ทันที รสชาติดี และมีความสดใหม่ แต่มีอายุการจัดเก็บไม่นาน ในขณะที่สินค้าแช่แข็งจัดเก็บรักษาที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า -18 องศาเซลเซียส มีอายุการจัดเก็บนาน ก่อนนำมาประกอบอาหาร ต้องลดอุณหภูมิก่อน ทำให้ความสดและรสชาติลดลง

อย่างไรก็ตาม ประเทศสิงคโปร์ มีความมั่นใจในความปลอดภัยของสินค้าสัตว์ปีก และให้การยอมรับในระบบการกำกับดูแลการผลิตสินค้าเนื้อสัตว์ปีกของกรมปศุสัตว์ ซึ่งมีมาตรการควบคุมเชื้อแซลโมเนลลา มีการเฝ้าระวังยาสัตว์ตกค้างและสารปนเปื้อนในระบบการเลี้ยงไก่ เป็ดเนื้อ และอาหารสัตว์ที่มีการใช้ในการเลี้ยง การประกาศขยายขอบข่ายส่งผลดีต่อระบบการผลิตสินค้าสัตว์ปีกของไทยทั้งระบบ เกิดการสร้างแรงงานในระบบการผลิตสินค้าสัตว์ปีก โดยคาดการว่าจะมีปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 100 ล้านบาทต่อปี

“ปัจจุบัน ตลาดการส่งออกสินค้าเนื้อสัตว์ปีกของประเทศไทย ประมาณ 70% คือ สินค้าเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็ง โดยมีตลาดส่งออกหลัก คือ ประเทศญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และประเทศอื่นๆ รวมถึงประเทศสิงคโปร์ ซึ่งในปี 2562 มีปริมาณการส่งออก 963,182.76 ตัน คิดเป็นมูลค่า 113,023.60 ล้านบาท และอีก 30% ที่เหลือ เป็นการส่งออกสินค้าเนื้อสัตว์ปีกแช่เย็น มีปริมาณการส่งออกสินค้า 6,147.73 ตัน คิดเป็นมูลค่า 554.49 ล้านบาท ตลาดส่งออก คือ ประเทศเพื่อนบ้านไทย พม่า ลาว และกัมพูชา” นายสัตวแพทย์สรวิศ กล่าว

สำหรับ ผู้ประกอบการไทยที่ประสงค์จะส่งออกสินค้าเนื้อสัตว์ปีกแช่เย็น สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.) กรมปศุสัตว์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-653-4444 ต่อ 3134

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon