อพท.หนุน “ชุมชนเมืองเก่าน่าน” รวมกลุ่มดึงอัตลักษณ์ผ้าทอมือผลิตหน้ากากเสริมรายได้ช่วงโควิด

 

อพท.หนุนชุมชนเมืองเก่าน่านดึงอัตลักษณ์ความโดดเด่นศิลปะผ้าทอมือ รวมกลุ่มผลิตหน้ากากผ้าช่วงวิกฤติโควิดเสริมรายได้ ภายใต้ชื่อ “หน้ากาก น่านน่าน” โปรโมทแหล่งท่องเที่ยวเมืองเก่าน่าน ผ่านผลิตภัณฑ์ประจำถิ่น

 

นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ทำให้กิจกรรมการท่องเทียวต้องหยุดชะงัก ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมในช่วงเวลานี้ ชุมชนของ อพท.ในพื้นที่พิเศษ ได้มีการพัฒนาสินค้า “หน้ากากผ้าพื้นเมือง” ออกจัดจำหน่ายแก่ผู้สนใจ ซื้อใช้หรือซื้อเป็นของฝากผ่านช่องทางการขายแบบออนไลน์ โดยในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ซึ่งมีความโดดเด่นเรื่องผ้าทอมือ มีลวดลายเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวอยู่แล้วชุมชนจึงได้นำผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือที่มีเอกลักษณ์เฉพาะทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่สวยงามนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หน้ากากผ้าเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นความต้องการของตลาดในขณะนี้  เพราะเป็นสินค้าที่ประชาชนยังจำเป็นที่ต้องใช้อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ประเทศไทยยังต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

นายทวีพงษ์กล่าวว่า สำหรับแนวทางการพัฒนาของ อพท. เพื่อต้องการเพิ่มศักยภาพให้แก่ชาวบ้านและชุมชน การถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง จึงเป็นที่มาของการนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ได้ทุกสถานการณ์  ล่าสุดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโคมคำ ตำบลม่วงตื๊ด และกลุ่มทอผ้าบ้านนาซาว จังหวัดน่าน จึงนำผ้ามาออกแบบตัดเย็บเป็นหน้ากากผ้าอนามัย ด้านนอกเป็นผ้าฝ้ายทอมือ ด้านในบุด้วยผ้าป่านหรือผ้ามัสลิน ภายใต้คอนเซ็ป หน้ากาก น่าน น่าน สวยงามและถูกต้องตามหลักสุขอนามัย ด้วยลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์พื้นบ้าน  เช่น ลวดลายตาโก้งดั้งเดิม ลายตาโก้งผ้าขาวม้า ลายผ้าทอสีพื้น        ลายมุก ลายตาไล่ และลายน้ำไหล เป็นต้น

“กิจกรรมของ อพท. ถือเป็นหนึ่งในแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือภาคประชาชนในชุมชนให้มีรายได้เสริม และยังได้ผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาดคือหน้ากากอนามัย เพื่อใช้ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19  เป้าหมายของชุมชน เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม ในช่วงที่ไม่มีนักท่องเที่ยวมาเยือน และยังว่างเว้นจากการทำไร่ทำนา ผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เฟสบุ๊ค บ้านโคมคำ-โคมเมืองน่าน   ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นความสำเร็จในการช่วยให้ชุมชนมีอาชีพและรายได้ในช่วงที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี” นายทวีพงษ์กล่าว

 

นายทวีพงษ์กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ชุมชนบ้านโคมคำ และชุมชนบ้านนาซาว เป็นชุมชนที่อยู่ในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ที่   อพท.ได้เข้าไปส่งเสริม และยกระดับให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคเหนืออีกแห่งหนึ่งตามความสำเร็จในแผนงานการพัฒนาท่องเที่ย โดยชุมชนของ อพท. ซึ่งชุมชนจะมีศักยภาพและมีขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวในด้านต่างๆ ปัจจุบันจึงเป็นชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ให้แก่ชุมชนอื่นๆที่สนใจ และ อพท.ยังคงเดินหน้าส่งเสริมพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เป้าหมานเพื่อขับเคลื่อนแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน เข้าสู่มาตรฐานเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network – UCCN) ตามแผนการดำเนินงานระยะ 5 ปี ของ อพท.

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon