กกพ.อนุมัติ บี.กริมนำเข้าแอลเอ็นจีรายที่ 5 ชี้ปัจจุบันราคาโลกต่ำ

กกพ.อนุมัติ บี.กริมนำเข้าแอลเอ็นจีรายที่ 5 ชี้ปัจจุบันราคาโลกต่ำ

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า การประชุม กกพ. เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ได้เห็นชอบให้บริษัท บี.กริม แอลเอ็นจี จำกัด เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย รวมแล้วมีผู้ได้รับใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติทั้งหมด 5 ราย จากเดิมประกอบด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด ทั้งนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตรายใหม่จะดำเนินการประสานงานติดต่อคลังเก็บก๊าซธรรมชาติ และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อศึกษาความสามารถของระบบก๊าซธรรมชาติ การจองการใช้งานระบบส่งก๊าซธรรมชาติ และเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆ ในการนาเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) ให้เป็นไปตามเงื่อนไขทีระบุไว้ในการขอรับใบอนุญาต

นายคมกฤช กล่าวว่า กกพ. ตระหนักดีว่าการเปิดการแข่งขันก๊าซธรรมชาติเป็นเรื่องใหม่โดยกกพ.ได้ออกประกาศข้อบังคับเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม ตั้งแต่ปี 2557 และกำกับผู้ได้รับใบอนุญาตให้พัฒนากฎกติกาเกี่ยวกับบุคคลที่สาม(ทีพีเอ โค้ด) ทั้งระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติและคลังเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะสมกับประเทศไทย แต่ยังไม่มีผู้สนใจมาใช้งานเนื่องจากแอลเอ็นจีในตลาดโลกมีราคาสูงกว่าก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย ต่อมาวันที่ 16 ธันวาคม 2562 มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) อนุมัติให้ กฟผ. ทดลองนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวจำนวน 2 ลำเรือในเดือนธันวาคม 2562 และเดือนเมษายน 2563 ตามลำดับ เพื่อทำการทดสอบระบบบริหารจัดการระบบท่อก๊าซธรรมชาติและคลังเก็บก๊าซธรรมชาติ อาทิ ทดสอบการประสานงานในการเรียกใช้ก๊าซและการสั่งจ่ายไฟฟ้า และทดสอบการบริหารจัดการด้านคุณภาพบริการ ซึ่งผลทดสอบอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้

“ปัจจุบันราคาแอลเอ็นจีตลาดโลกอยู่ในระดับที่ต่ำ เป็นโอกาสที่ผู้ได้รับใบอนุญาตเตรียมความพร้อมและติดต่อประสานงานผู้ผลิตเพื่อนำเข้าแอลเอ็นจีในอนาคต ซึ่งผู้นำเข้าควรศึกษาทีพีเอ โค้ด ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อประโยชน์ตามหลักเกณฑ์และในจังหวะที่เหมาะสม”นายคมกฤชกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ไลป์ซิก 10 คน เจ๊าแฮร์ธ่าในบ้าน 2-2 ชวดแซงดอร์ทมุนด์ขึ้นรองจ่าฝูง
บทความถัดไป‘ส.ผู้เลี้ยงสุกร’ชี้อหิวาต์ฯกระทบอุตสาหกรรมหมู ดันราคาหน้าฟาร์มสูงสุดรอบ 20 ปี