“ประยุทธ์”สั่งตัดงบประกันยางไม่เกิน3หมื่นล้าน หลังกยท.เสนอขอ4.3หมื่นล้าน

“ประยุทธ์” สั่งตัดงบประกันยางไม่เกิน3หมื่นล้าน หลังกยท.เสนอขอ 4.3 หมื่นล้าน

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เตรียมเสนอนำเสนอโครงการประกันรายได้ยางพาราระยะที่ 2 เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) หลังคณะกรรมการนโยบายยางแห่งชาติ (กนย.) พิจารณาเพื่อให้ ครม.อนุมัติเงินช่วยเหลือรายให้เกษตรกรตามมติครม. ให้ได้ในเดือนมิถุนายนนี้ เพื่อชดเชยราคายางพาราให้เกษตกรกรไม่ต่ำกว่า 60 บาทต่อกิโลกรัม (ก.ก.) จากก่อนหน้านี้รัฐบาลดำเนินการ โครงการประกันรายได้ยางพาราระยะที่ 1 ไปแล้วในปี 2562 ภายใต้วงเงินชดเชยรายได้ราคายางพาราประมาณ 2.5 หมื่นล้านบาท

ด้าน นายประพันธ์ บุญยเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า การประชุม กนย.ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นด้วยในหลักการอนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 ตามที่กยท.เสนอของชดเชยรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยาง แต่ กนย.ให้ กยท.ไปปรับเงื่อนไขหลักการชดเชยเงินรายได้ชาวสวนยางพาราลงเหลือไม่เกิน 3 หมื่นล้านบาทจาก วงเงินที่ กยท.เสนอของบประมาณชดเชย ประมาณ 4.3 หมื่นล้านบาท เพื่อชดเชยส่วนต่างของราคายางพาราที่เกษตรกรจะขายได้

“ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาดครงการและอนุมัติงบประมาณ หลังกนย.เห็นด้วยว่าจำเป็นต้องช่วยเหลือด้านรายได้ให้กับชาวสวนยาง ทั้งในส่วนของชาวสวนยางพารา คนกรีดยาง ทั้งมีเอกสารสิทธิและไม่มีเอกสารสิทธิ์ ในการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 ใช้เงินประมาณ 2.5 หมื่นล้านบาท ดังนั้น ในโครงการฯระยะที่ 2 รัฐบาลมีงบประมาณไม่เกิน 3 หมื่นล้านบาท จึงต้องไปปรับจำนวนพื้นที่ที่เกษตรกรชาวสวนจะได้รับเงินชดเชยรายได้ จาก 25 ไร่ต่อราย เป็น 15 ไร่ต่อราย เพื่อให้เงินกระจายช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนทุกราย ส่วนชาวสวนยางพาราและคนกรีดยางจะแบ่งรายได้กันเหมือนเคยดำเนินการในระยะที่ 1 คือ คนกรีดรับ 40% และชาวสวนยาง 60%” นายประพันธ์กล่าว

นายประพันธ์ กล่าวว่า สำหรับ การชดเชยรายได้จะดำเนินการในเดือนแรกหลังครม.อนุมัติ หรือประมาณเดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน 2563 จ่ายส่วนต่างราคายางพาราไม่เกิน 60 บาทต่อก.ก. ทุกเดือนเป็นระยะเวลา 6 เดือน ประกันรายได้ ส่วนโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 ที่รัฐบาลนี้ดำเนินการและปิดโครงการไปแล้วใช้งบประมาณ 24,278.62 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางกว่า 1.7 ล้านคน ในพื้นที่ปลูกยางพารา 17 ล้านไร่ ให้มีรายได้ที่แน่นอนสม่ำเสมอ สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง โดยรัฐบาลจะประกันราคายางแทนการแทรกแซงราคา เพื่อลดการบิดเบือนกลไกตลาดและลดความผันผวนด้านราคาจากพ่อค้าคนกลาง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon