บอร์ดการบินไทย ตั้ง “ชาญศิลป์” นั่งกรรมการบริษัท แทน “ไพรินทร์”

บอร์ดการบินไทย ตั้ง “ชาญศิลป์” นั่งกรรมการบริษัท แทน “ไพรินทร์”

รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า วันนี้ (4 มิ.ย.) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งกรรมการเละผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เรื่อง การเต่งตั้งกรรมการเละกรรมการอิสระ ของบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) โดยระบุว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งพิเศษที่ 12/2563 ในวันที่ 4 มิ.ย. 2563 ซึ่งในการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้ง นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร และเป็นกรรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4  มิถุนายน 2563 เป็นดันไป

ดังนั้น กรรมการอิสระของบริษัทฯ ประกอบด้วย 1. พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน 2. พลอากาศเอก ชาญยุทร ศิริธรรมกุล 3. พลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีมัย 4. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค 5. นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร 6. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ 7. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ 8. นายวัชรา ตันตริยานนท์ 9. รศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต และ 10. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

 

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image