‘กรมบัญชีกลาง’ เผยผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ สิ้น พ.ค. 63 เกินเป้า!!

‘กรมบัญชีกลาง’ เผยผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ  สิ้น พ.ค. 63 เกินเป้า!!

นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เผยว่า ตามที่มติ ครม.กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการใช้จ่าย รายจ่ายลงทุนที่เหลือ ให้สามารถลงนามให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2563 โดยผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 29 พฤษภาคม 2563) งบประมาณภาพรวมใช้จ่ายแล้ว จำนวน 2,259,423 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 3,200,000 ล้านบาท คิดเป็น 70.61% สูงกว่าเป้าหมาย 1.28% (เป้าหมาย 69.33%) โดยจำแนกเป็น 1.รายจ่ายลงทุน (กรณีไม่รวมงบกลาง) ใช้จ่ายแล้ว จำนวน 338,861 ล้านบาท ของวงเงิน 574,153 ล้านบาท คิดเป็น 59.02% สูงกว่าเป้าหมาย 2.35% (เป้าหมาย 56.67%) 2.รายจ่ายประจำ ใช้จ่ายแล้ว จำนวน 1,914,994 ล้านบาท ของวงเงิน 2,603,028 ล้านบาท คิดเป็น 73.57% สูงกว่าเป้าหมาย 0.9% (เป้าหมาย 72.67%) สำหรับเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ใช้จ่ายแล้ว จำนวน 257,615 ล้านบาท ของวงเงิน 259,019 ล้านบาท คิดเป็น 99.46%

นางสาววิลาวรรณ กล่าวว่า ถึงแม้จะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จะส่งผลกระทบในทุกภาคส่วน โดยในส่วนของหน่วยงานของรัฐ ได้มีมาตรการให้ปฏิบัติงานที่บ้าน และเหลื่อมเวลามาปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่กรมบัญชีกลางยังคงติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการต่าง ๆ โดยมีทีมเร่งรัดติดตามทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ช่วยให้คำแนะนำปรึกษา แก้ไขปัญหา/อุปสรรค เพื่อให้มีการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จทุกรายการภายในสิ้นปีงบประมาณ และเป้าหมายที่กำหนด โดยพบว่าผลการใช้จ่าย ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้เกินเป้าหมายที่กำหนด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้กมธ. แก้กฎหมายกสทช. ถก 4 ชม.รวด เล็งใช้กฎหมายเดิมสรรหา กสทช.ชั่วคราว ดันต่อยอดใช้งาน ‘5G’
บทความถัดไปนักท่องเที่ยวแห่พักผ่อนหาดหัวหิน หลังคลายล็อกเฟส 3