“ประภัตร”ลุยเมืองจันท์ช่วยชาวสวน หวังแก้ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

“ประภัตร” ลุยเมืองจันท์ช่วยชาวสวน หวังแก้ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.จันทบุรี ว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามและเร่งรัดให้ความช่วยเหลือการสนับสนุนท่อส่งน้ำและพิจารณางบประมาณในการปรับเปลี่ยนท่อส่งน้ำ โดยได้รับฟังปัญหาจากกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำดิบบ้านบางจะอ้าย คลองขวาง ทุ่งตะโหนด ภายหลังจากชาวบ้านได้ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 โดยประสบปัญหาเนื่องจากท่อส่งน้ำดังกล่าวผ่านการใช้งานต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน ทำให้เกิดการชำรุดเสียหายบ่อยครั้ง ส่งผลให้เกษตรกรเกิดความเดือดร้อนในพื้นที่กว่า 50 ครัวเรือน หรือคิดเป็นพื้นที่ 5,500 ไร่ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเร่งเข้าช่วยเหลือให้มีน้ำใช้ในการเกษตรกรตลอดทั้งปี

นายประภัตร กล่าวต่อว่า รัฐบาลนำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกร และได้เน้นย้ำในการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำโดยในช่วงนี้เกิดฝนตกทำให้มีน้ำมาก แต่ชาวบ้าน จ.จันทบุรี ไม่มีพื้นที่เก็บกัก โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งได้รับผลกระทบหนัก จึงประชุมหารือร่วมกัน โดยมอบแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่หาแหล่งเก็บกักน้ำ

นอกจากนี้ ในการแก้ไขปัญหาสถานีสูบน้ำบางจะอ้าย ต.มะขามเมืองใหม่ อ.มะขาม จ.จันทบุรี นั้นได้มอบแนวทางให้วางระบบท่อส่งน้ำที่มีอยู่แล้วแต่เสียหาย ให้ปรับปรุงและเพิ่มระยะทางท่อส่งน้ำจากเดิม 13 กิโลเมตร เป็น 20 กิโลเมตร โดยสูบน้ำมาจากแม่น้ำจันทบุรี ซึ่งพรุ่งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้เตรียมประชุมคณะกรรมการบูรณาการระดับจังหวัด โดยจะนำโครงการดังกล่าว เสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 400,000 ล้านบาท ต่อไป

อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือชาวบ้านในการร่วมกันแก้ปัญหาเรื่องน้ำให้กับเกษตรกรชาวสวน เนื่องจากพื้นที่ในจังหวัดจันทบุรีเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ ที่ดินมีราคาแพง ทำให้ลำบากต่อการขุดบ่อ หรืออ่างเก็บน้ำซึ่งรัฐบาลยินดีเข้ามาช่วย เบื้องต้น ได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์สนับสนุนให้ความช่วยเหลือชาวสวน โดยใช้พื้นที่ของกรมขุดเก็บกักน้ำให้ชาวสวนด้วย สำหรับปัญหาด้านราคาผลไม้ ซึ่งขณะนี้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะ มังคุด และลองกอง ได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งกระจายผลไม้ออกสู่ภาคกลาง และภาคอื่นๆ ให้ได้มากที่สุด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon