ผู้ปกครองต้องสังเกต!! สมอ.ไฟเขียวมาตรฐานเครื่องเล่นสนามสาธารณะ ม้าหมุน-อุปกรณ์โยก

บอร์ด สมอ. มีมติเห็นชอบมาตรฐานเครื่องเล่นสนามสาธารณะ ทั้งม้าหมุน และอุปกรณ์โยก เช่น กระดานหก ม้าโยก และเครื่องเล่นสปริง คาดประกาศใช้ภายในพฤศจิกายน 2563 เพื่อความปลอดภัย และลดความเสี่ยงของการเกิดอันตรายต่อเด็กจากการเล่น

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) วานนี้ว่า กมอ. มีมติเห็นชอบมาตรฐานเครื่องเล่นสนามสาธารณะ ทั้งม้าหมุน และอุปกรณ์โยก เช่น กระดานหก ม้าโยก และเครื่องเล่นสปริง เพิ่มเติมอีก 2 มาตรฐาน หลังจากที่ได้ประกาศใช้แล้ว 2 มาตรฐาน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา คือ มาตรฐานชิงช้า และกระดานลื่น ซึ่งคาดว่ามาตรฐานดังกล่าวจะประกาศใช้ได้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 นี้ ทั้งนี้ สมอ. มีแผนที่จะกำหนดมาตรฐานชุดเครื่องเล่นสนามสาธารณะทั้งหมด 6 เรื่อง สำหรับอีก 2 เรื่อง คือ มาตรฐานอุปกรณ์ปีนป่ายและบาโหน และมาตรฐานเครื่องเล่นรวม อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ โดยข้อมูลจากศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 พบว่า ในแต่ละปีมีเด็กได้รับบาดเจ็บจากการเล่นในสนามเด็กเล่นไม่น้อยกว่า 34,000 คน ซึ่งการประกาศมาตรฐานเครื่องเล่นสนามทั้งหมดนี้ จะช่วยให้ผู้ประกอบการผลิตเครื่องเล่นสาธารณะในโรงเรียน หรือสนามเด็กเล่นในหมู่บ้าน หรือชุมชนต่างๆ ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และลดความเสี่ยงของการเกิดอันตรายต่อเด็กจากการเล่น ตลอดจนช่วยส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการให้กับเด็กได้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ มาตรฐานเครื่องเล่นสนามสาธารณะมีข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่สำคัญในหลายๆ ด้าน เช่น โครงสร้างต้องมีความแข็งแรงและมีความสมดุล ลักษณะของเครื่องเล่นแต่ละชนิดต้องมีพื้นผิวเรียบ ไม่มีส่วนยื่นล้ำออกมา และมีวัสดุป้องกันขอบคมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับเด็กในระหว่างการเล่น ต้องไม่มีช่องว่างหรือรูที่อาจทำให้นิ้วเด็กติดได้ ความสูงของเครื่องเล่นจะต้องไม่เกินค่าที่กำหนด เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากการตกกระแทก มือจับและที่วางเท้าต้องมีความแน่นหนา ในส่วนของม้าหมุนจะต้องมีความเร็วในการหมุนเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อป้องกันการหมุนเร็วจนเกิดอันตราย เช่น ร่วงหล่นจากม้าหมุน รวมถึงวัสดุ หรือสีที่นำมาใช้จะต้องได้มาตรฐานไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้เล่น เป็นต้น โดยผู้ผลิตจะต้องจัดทำคำแนะนำขั้นตอนการติดตั้ง และรายการส่วนประกอบทั้งหมดอย่างชัดเจน และครอบคลุมความปลอดภัยอย่างถูกต้อง รวมทั้ง คู่มือการตรวจสอบ การบำรุงรักษา และคำแนะนำเรื่องการซ่อมแซม เพื่อลดความเสี่ยงในการใช้งาน หรือการติดตั้งผิดวิธีทำให้เกิดอันตรายจากการใช้งานได้

นายวันชัย กล่าวว่า นอกจากบอร์ด สมอ. จะเห็นชอบมาตรฐานเครื่องเล่นสนามสาธารณะ ทั้งม้าหมุน และอุปกรณ์โยกแล้ว ยังได้เห็นชอบมาตรฐานอื่นๆ เพิ่มอีก 41 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานลูกบาสเกตบอล ลูกวอลเลย์บอล กระป๋องโลหะสำหรับบรรจุอาหาร กระเบื้องเซรามิก เม็ดยางใช้ทำพื้นสังเคราะห์ และพื้นสังเคราะห์

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon