เริ่มแล้วลดขั้นตอนส่งออก นำร่องสินค้าข้าว พณ.โชว์เร็วขึ้น20วัน ลดค่าใช้จ่ายกว่า 60%

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้รับนโยบายพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่สั่งการให้หน่วยงานภาครัฐทำการปรับลดกระบวนการทำงานรายสินค้ายุทธศาสตร์ ได้แก่ น้ำตาล ข้าว ยางพารา สินค้าแช่แข็ง และวัตถุอันตราย ในส่วนกระทรวงฯรับผิดชอบสินค้าข้าว จึงได้ทำการศึกษา วิเคราะห์ และทำการปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อลดขั้นตอนให้กับผู้ประกอบการในด้านต่างๆ ปรากฏว่าจะช่วยลดระยะเวลาดำเนินการด้านการส่งออกเร็วขึ้นกว่าเดิม 83% นับจากขั้นตอนเตรียมเอกสารประกอบการยื่นคำขอจนถึงขั้นตอนได้รับใบอนุญาต ใบรับรอง และค่าใช้จ่ายขั้นต่ำลดลงมากว่า 60% ในการทำธุรกรรมส่งออกแต่ละครั้ง

” เน้นปรับลดขั้นตอนในการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อน ลดกระบวนการทำงานตามขั้นตอนต่างๆ และลดการใช้เอกสารกระดาษทั้งแบบฟอร์มคำขอและเอกสารแนบ โดยนำระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้ผ่านระบบกลางของประเทศ และได้ยกเลิกขั้นตอนที่ไม่จำเป็นหรือขั้นตอนซ้ำซ้อน ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือยืนยันความถูกต้องแทนเจ้าหน้าที่ รวมทั้งปรับระบบการชำระเงินเป็น e-Payment ทำให้ลดขั้นตอนการทำงาน ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายให้กับภาคธุรกิจได้จริง ”

นางอภิรดี กล่าวว่า ปัจจุบันการส่งออกข้าว มี 10 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แยกเป็นภาครัฐ 7 และเอกชน 3 และมี 14 ขั้นตอน ตั้งแต่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการค้าข้าว ขอเอกสารประกอบ จนถึงการส่งออก โดยปรับเหลือ 4 กิจกรรม หรือลดถึง 71.42% และลดขั้นตอนที่ต้องดำเนินการจากเดิม 134 ขั้นตอน เหลือเพียง 68 ขั้นตอน หรือลดลง 48.87% ลดคำขอจาก 18 คำขอเหลือ 15 คำขอ หรือลดลง 16.66% ลดเอกสารจาก 70 เอกสาร เหลือ 38 เอกสาร หรือลดลง 45.71% ซึ่งจากขั้นตอนทั้งหมดสามารถลดระยะเวลาที่ใช้จากเดิม 24 วันเหลือเพียง 4 วัน โดยลดลง 20 วัน หรือลดลงถึง 83.33%

ส่วนการลดค่าใช้จ่าย ปัจจุบันเอกชนต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นค่าเดินทางและค่าจัดทำเอกสาร ค่าธรรมเนียมคำร้อง และใบอนุญาต รวม 12,140 บาท แต่หลังปรับปรุงขั้นตอนเหลือเพียง 4 วัน ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเหลือเพียง 2,076 บาท พร้อมกันนี้ จะเริ่มดำเนินการลดขั้นตอนการยื่นเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนผู้ส่งออกสินค้ามาตรฐาน และเอกสารประกอบการขอทำบัตรประจำตัวผู้ส่งออก Digital Singature จำนวน 25 ฉบับ ตั้งแต่เดือนกันยายนนี้ จากนั้นจะทำการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่มี 45 ฉบับ รวมทั้งพัฒนาระบบรองรับเพื่อลดขั้นตอนการทำงานภาพรวมทั้งหมด คาดจะเสร็จสมบูรณ์ภายในปี2560

“โดยจะผลักดันให้มีการนำโมเดลสินค้าข้าว ไปใช้สำหรับการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานในส่วนของสินค้าอื่นๆ ต่อไป “นางอภิรดี กล่าว

บทความก่อนหน้านี้‘กาโน’ ชื่อนี้มีมานานเเล้ว! และไม่ได้มีแต่ ‘กาแฟ’ เท่านั้น
บทความถัดไปเป้าบิน-ยิงปืน-จักรยาน-วินด์เซิร์ฟ-เรือพาย บินบู๊อลป.แล้ว