‘สศช.’​อนุมัติโครงการ 1.5 หมื่นล้าน สำนักปลัดเกษตร​ฯเหมา 1.4 หมื่นล้าน 

‘สศช.’​อนุมัติโครงการ 1.5 หมื่นล้าน สำนักปลัดเกษตร​ฯเหมา 1.4 หมื่นล้าน

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดทำแผนโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ฉบับปรับปรุงใหม่วงเงิน 1.5 แสนล้านบาท เสร็จและนำเสนอสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์​ ประเมินไปแล้ว หลังจากก่อนหน้านั้น เสนอแผนของเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ในโครงการนี้ไปเพียง 9.5 หมื่นล้านบาท แต่เมื่อต้องปรับปรุงใหม่ ใส่รายละเอียดของโครงการโดยยึดความต้องการของชุมชนเป็นที่ตั้ง คล้ายโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ล่าสุด สศช.ได้พิจารณาโครงการที่ผ่านมาประเมิน และพร้อมเสนอเข้าสู่การประชุมของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป จาก 7 กรม 1 สำนักงาน แบ่งเป็นโครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับการผลิต จำนวน 2 โครงการ วงเงิน 261 ล้านบาท และโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจชุมชนจำนวน 129 โครงการ วงเงิน 15,065.22 ล้านบาท รวมโครงการที่ สศช.อนุมัติโครงการ 131 โครงการ วงเงิน 15,326.46 ล้านบาท

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรฯ กล่าวต่อว่า โดยสำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพียงกองเดียวขอดำเนินการจำนวน 4 โครงการ วงเงิน 14,323.53 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้ กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน ภายใต้ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 14,315.83 ล้านบาท, เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรโครงการเพิ่มศักยภาพและการจัดการธุรกิจไผ่ไม้เศรษฐกิจชุมชนจังหวัดชลบุรี วงเงิน 5.5 ล้านบาท

ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการท้าเกษตรอินทรีย์จังหวัดชลบุรีวงเงิน 1.5 ล้านบาท และการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร ภายใต้โครงการ ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเกษตรแบบออนไลน์และออฟไลน์เพื่อรองรับการปรับตัววิถีใหม่ วงเงิน 7 แสนบาท

“ส่วนกรมใหญ่ๆ ที่มีการของเงินดำเนินโครงการ ที่มีวงเงินสูง อาทิ กรมชลประทาน ที่ขอเงินมากที่สุดในกระทรวงเกษตรมากกว่า 3 หมื่นล้านบาท สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. ยังไม่ผ่านการอนุมัติโครงการจากสศช. แต่กระทรวงเกษตรส่งรายละเอียดของโครงการทั้งหมดไปแล้ว” แหล่งข่าวจากกระทรวง​เกษตร​ฯ กล่าว

ขณะที่ กรมหม่อนไหม ได้เสนอขอใช้งบฯ ในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจชุมชน 1 โครงการ วงเงิน 3 ล้านบาท, กรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 39 โครงการ วงเงิน 478.53 ล้านบาท แบ่งเป็น โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับการผลิต จำนวน 2 โครงการ วงเงิน 261 ล้านบาท และโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจชุมชนจำนวน 37 โครงการ วงเงิน 217.28 ล้านบาท, กรมปศุสัตว์ จำนวน 5 โครงการ วงเงิน 26.04 ล้านบาท, กรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 17 โครงการวงเงิน 100.32 ล้านบาท, กรมประมง จำนวน 42 โครงการ วงเงิน 264.38 ล้านบาท, กรมพัฒนาที่ดิน จำนวน 17 โครงการ วงเงิน 115.92 ล้านบาท, กรมวิชาการเกษตร จำนวน 6 โครงการ วงเงิน 14.72 ล้านบาท

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon