‘เฉลิมชัย’ สั่งจับตาโรคระบาดในพืช-สัตว์หลังฝนตกต่อเนื่อง แนะติดตามข้อมูลเตือนภัยผ่านแอพพ์“เกษตรดิจิทัล”

“เฉลิมชัย” ห่วงใยเกษตรกรช่วงหน้าฝน อาจเจอโรคระบาด ทำผลผลิตเสียหายทั้งในพืชและสัตว์ สั่งดูแลเข้มป้องกันโรค พร้อมแนะเกษตรกรดาวน์โหลดแอพพ์ “เกษตรดิจิทัล” เพื่อรับข้อมูลเตือนภัยได้รวดเร็วทันกาล ชี้ฝนตกต่อเนื่อง มีโรคระบาดที่ต้องระวังเพียบ

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เนื่องจากขณะนี้ในหลายพื้นที่ได้มีฝนตก และฝนตกหนักบางแห่งมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีความชื้นในอากาศสูง และบางวันมีอุณหภูมิสูงในเวลากลางวัน และอุณหภูมิต่ำในเวลากลางคืน พืชที่ปลูกหรือสัตว์ที่เลี้ยง อาจเกิดความเครียดและอ่อนแอ ทำให้ภูมิคุ้มกันโรคต่ำลง ส่งผลให้มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคต่างๆ ได้ง่าย นำมาซึ่งความเสียหายให้กับผลผลิตของเกษตรกร รวมทั้งอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ดังนั้นจึงได้สั่งการไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ได้กำหนดแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคพืชและสัตว์โดยเร่งด่วน พร้อมทั้งทำการแจ้งเตือนภัยให้เกษตรกรได้รับทราบ

“เรื่องของโรคระบาดทั้งในพืชและในสัตว์ เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่ตนได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงาน ต้องเข้าไปติดตามดูแล พร้อมกำหนดมาตรการป้องกัน มาตั้งเข้ารับตำแหน่งวันแรก เพราะหากเกิดการระบาดขึ้น จะนำมาความเสียหายอย่างมากมาให้กับเกษตรกร สำหรับในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้น ขณะนี้ทุกกรมไม่ว่า กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร และอื่น ๆ ต่างจะมีข้อมูลการเตือนภัยถึงโรคระบาดต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง ” นายเฉลิมชัยกล่าว

นายเฉลิมชัยกล่าวว่า ทั้งนี้สำหรับข้อมูลการเตือนภัยเกี่ยวกับโรคระบาดต่าง ๆ นั้นเพื่อให้เกษตรกรได้รับข้อมูลให้รวดเร็วที่สุด จึงได้นำมาบรรจุไว้ในแอพพลิเคชั่น เกษตรดิจิทัล หรือ Digital Farmer ซึ่งเกษตรกรจะได้รับทราบข้อมูลครบถ้วน ไม่ว่าแนวโน้มของการเกิดโรค ลักษณะอาการที่พบ แนวทางการป้องกันรักษา ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และช่วยให้เกษตรกรได้นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นจึงขอแนะนำเกษตรกรในทุกสาขาอาชีพ ได้ทำการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “เกษตรดิจิทัล หรือ Digital Farmer ” ไปใช้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ง่ายๆ ด้วยโทรศัพท์มือถือทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

“นอกจากข้อมูลการเตือนภัยที่เกี่ยวกับโรคระบาดต่าง ๆ แล้ว แอพพลิเคชั่น เกษตรดิจิทัล หรือ Digital Farmer ยังมีข้อมูลที่เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ได้อีก ไม่ว่าด้านบริการข้อมูลด้านการเกษตร เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ วางแผนและบริหารจัดด้านการผลิตสินค้าเกษตร เช่น ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร ข้อมูลด้านชลประทาน ข้อมูลสนับสนุนการเพาะปลูก เป็นต้น ด้านความรู้ด้านการเกษตร ให้บริการทั้งในรูปแบบของ Clip VDO ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ และนโยบายการเกษตร หรือด้านข่าวสารด้านการเกษตร ให้บริการข้อมูลในรูปแบบ Info Graphic ที่เข้าใจง่าย ขณะเดียวกันยังมีข้อมูลเกี่ยวกับราคาสินค้าเกษตร ที่ให้บริการข้อมูลราคาสินค้าเกษตรแบบรายวัน และสุดท้ายเป็นรวม Application ด้านการเกษตร เชื่อมโยงบริการโมบายแอพพลิเคชั่นของทุกหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรฯรวมทั้งการบริการรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ” นายเฉลิมชัยกล่าว

Advertisement

นายเฉลิมชัยกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับโรคสัตว์ที่อาจจะพบได้ในช่วงหน้าฝน ในส่วนของโค กระบือ แพะ แกะ มักมีปัญหาเรื่องท้องอืด ท้องเสีย การระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย โรคคอบวม โรคเลปโตสไปโรสิสหรือโรคฉี่หนู ส่วนสุกร ต้องระวังโรคปากและเท้าเปื่อย สัตว์ปีก เช่น เป็ด ไก่ โรคที่ต้องระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ โรคไข้หวัดนก และโรคหลอดลมอักเสบติดต่อ

ส่วนสัตว์น้ำ โรคที่พบได้บ่อย และเกษตรกรควรเฝ้าระวังในช่วงฤดูฝน ได้แก่ โรคที่พบในปลา มีทั้งที่เกิดจากปรสิต  เช่น เห็บระฆัง ปลิงใส เหาปลา และหมัดปลา โรคที่เกิดจากแบคทีเรีย เช่น วิบริโอ สเตรปโตคอคคัส แอโรโมแนส ฟลาโวแบคทีเรียม เป็นต้น และโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส เช่น เคเฮชวี และทีไอแอลวี เป็นต้น ส่วนกุ้งขาว และกุ้งก้ามกราม จะพบการระบาดของเชื้อไวรัส

สำหรับในพืช ช่วงนี้มีการเตือนภัยเรื่องการระบาดของ แมลงหวี่ขาวยาสูบ ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับ กะเพรา โหระพา แมงลัก โดยตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบ มักพบบริเวณหลังใบ ส่วนกลางของลำต้น นอกจากนี้ยังเป็นพาหะนำเชื้อไวรัส ที่ให้เกิดโรคด่างเหลือง รวมถึงการระบาดของโรคใบจุดสีดำ โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคราสนิม ซึ่งพืชที่ต้องระวังและพบการระบาดมากในช่วงนี้คือ ถั่วลิสง

Advertisement

“ช่วงฤดูฝนนี้ นับเป็นอีกช่วงสำคัญที่เกษตรกรจะต้องระวังระวัง และติดตามข้อมูลข่าวสารการเตือนภัยจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆผ่านแอพพลิเคชั่นเกษตรดิจิทัล หรือ Digital Farmer และหากพบว่ามีการระบาดของโรคเกิดขึ้นในพื้นที่ของเกษตรกรให้รีบดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่อยู่ใกล้บ้าน เพื่อจะได้รีบดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขได้อย่างทันท่วงที” นายเฉลิมชัยกล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image