‘กสทช.’ จับมือ ‘กรมท่าอากาศยาน’ นำเทคโนโลยี 5G ให้บริการในสนามบิน

‘กสทช.’ จับมือ ‘กรมท่าอากาศยาน’ นำเทคโนโลยี 5G ให้บริการในสนามบิน

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกรมท่าอากาศยานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการศึกษาและการให้บริการผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมในระบบ 5G โดยมี พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) และนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนาม

นายถาวรกล่าวว่า พิธีร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้จะดำเนินการใน 29 สนามบิน ทั้งนี้ กสทช.จะเป็นผู้สนับสนุนวิทยาการและเป็นผู้จัดหาพัสดุ และครุภัณฑ์ เพื่อสร้างระบบนิเวศสนามบินอัฉริยะ (Smart Airport Ecosystem) ซึ่งเป็นสนามบินที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล ส่งผลให้ผู้ใช้บริการสนามบินได้รับความสะดวก คล่องตัว ปลอดภัย รวดเร็ว ในการใช้บริการสนามบินที่ตนกำกับ

“ความร่วมมือนี้เป็นความร่วมมือข้ามอุตสาหกรรม สนามบินทั่วโลกมีการลงทุนด้านการสื่อสารและพัฒนาเป็นสนามบินอัจฉริยะ เพื่อรองรับการให้บริการและความปลอดภัยไซเบอร์ การบำรุงรักษาเครื่องบิน และการตรวจสอบติดตามกระบวนการในการให้บริการที่ปลอดภัย มีระบบรองรับในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน และรักษาความปลอดภัย รองรับบริการที่มีประสิทธิภาพ”นายถาวรกล่าว

Advertisement

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างภาคบริการโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งถือเป็นประตูสู่ภูมิภาคต่างๆทั่วโลกโดยนำเทคโนโลยี 5G ซึ่งเป็นบริการในกิจการโทรคมนาคมที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นำมาช่วยส่งเสริมการเดินทางของนักท่องเที่ยวเมื่อมาถึงประเทศไทย ให้เกิดความสะดวกสบายและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการยินผ่านการให้บริการสนามบินอัจฉริยะ (Smart Airport) โดยใช้โครงข่ายโทรคมนาคมในระบบ 5G และนำไปสู่การสร้างระบบนิเวศของสนามบินอัจฉริยะ (Smart Airport Ecosystem) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับชาติและนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลโดยผ่านกลไกการสร้างความร่วมมือนี้

ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานในครั้งนี้ด้วยเทคโนโลยี 5G จะช่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิต-19 โดยจะดำเนินการป้องกันและท้างานในเชิงรุกสำหรับการกระจายของเชื้อโควิด -19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ชีวิตประจำวันและการเดินทางของประซาชนและนักท่องเที่ยวโดยนำนวัตกรรมที่ทันสมัยสามารถรายงานควบคุมป้องกันรักษาติดตามได้อย่างรวดเร็วทันสถานการณ์ด้วยเทคโนโลยี 5G

Advertisement

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image