กนอ.ลุ้นลงทุนครึ่งปีหลังฟื้น ปลื้มนิคมอุตฯ สมาร์ทปาร์คคืบหน้า ก่อสร้างปี 64

กนอ.ปลื้มนิคมอุตฯ สมาร์ทปาร์คคืบหน้า เตรียมก่อสร้างปี 64 คาดเสร็จใน 3 ปี ลุ้นลงทุนครึ่งปีหลังฟื้นตัวหากเปิดน่านฟ้า-คลายล็อก

น.ส.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค สร้างขึ้นเพื่อรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (นิว เอส-เคิร์ฟ) ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) ว่า อยู่ระหว่างนำเสนอสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อให้ความเห็นต่อการลงทุนโครงการฯ หลังจากที่คณะอนุกรรมการด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน มีมติเห็นชอบการลงทุนโครงการพัฒนานิคมดังกล่าวแล้ว และคาดว่าจะนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติได้ภายในเดือนกันยายน 2563 และจะสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ภายในไตรมาส 1/2564 ใช้ระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ 3 ปี

“หากการก่อสร้างแล้วเสร็จการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค สร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อปี อยู่ที่ 52,934.58 ล้านบาท ขณะเดียวกัน จะก่อให้เกิดการจ้างงาน 7,459 คน ส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ประมาณ 1,342,620,000 บาทต่อปี หรือ คิดฐานเงินเดือนขั้นต่ำเดือนละ15,000 บาทต่อคน โดยนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค ได้เปรียบในแง่ของการเป็นแหล่งผลิตเม็ดพลาสติกที่เป็นวัตถุดิบ และอยู่ในเขตส่งเสริมของอีอีซี มีสถานีระบบขนส่งมวลชนทางรางเชื่อมต่อหน้าโครงการ สะดวกด้วยระบบคมนาคมขนส่งทางน้ำ และอากาศ ถือเป็นทำเลที่ตั้งที่ดีเยี่ยม เป็นโครงการที่เน้นลดต้นทุนด้านการใช้พลังงาน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ”น.ส.สมจิณณ์กล่าว

น.ส.สมจิณณ์ กล่าวว่า โครงการนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค ตั้งอยู่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง เป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ.ดำเนินการเอง พื้นที่ประมาณ 1,383.76 ไร่ แบ่งเป็น พื้นที่อุตสาหกรรม 621.55 ไร่ พื้นที่พาณิชยกรรม 150.54 ไร่ พื้นที่ระบบสาธารณูปโภค 373.35 ไร่ พื้นที่สีเขียวและกันชน 238.32 ไร่ โดยมีจุดเด่นคือ การเป็นนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบที่ทันสมัย ทั้งด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระบบการสื่อสาร ระบบการขนส่ง ระบบพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมในอนาคต

Advertisement

น.ส.สมจิณณ์ กล่าวถึงการลงทุนครึ่งปีหลัง 2563 ว่า จากคาดการณ์แนวโน้มการลงทุนช่วงครึ่งปีหลังคาดว่าจะมีการฟื้นตัว หากมีการเปิดน่านฟ้า และการปลดล็อกดาวน์ประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลได้ให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างประเทศ รวมถึงนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์คด้วย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image