‘ก.ล.ต.’ เผยความคืบหน้าการทดสอบการออกและเสนอขายหุ้นกู้ บนระบบบล็อกเชน มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท

‘ก.ล.ต.’ เผยความคืบหน้าการทดสอบการออกและเสนอขายหุ้นกู้ บนระบบบล็อกเชน มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติอนุมัติการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้แก่ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ไทยบีเอ็มเอ) ภายใต้โครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน (Regulatory Sandbox) โดยนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยให้กระบวนการซื้อขายตราสารหนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 นั้น ปัจจุบันมีภาคเอกชนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมการทดสอบเพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้บนระบบบล็อกเชนของไทยบีเอ็มเอ แล้วจำนวน 2 ราย ได้แก่ 1.บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งออกหุ้นกู้มูลค่า 500 ล้านบาท อายุ 11 เดือน 29 วัน เสนอขายจำกัดเฉพาะนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ และ 2.ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศมูลค่า 17 ล้านยูโร อายุ 3 เดือน และเสนอขายจำกัดเฉพาะนักลงทุนสถาบันภายในประเทศ

สำหรับผลการทดสอบระบบงานภายใต้โครงการดังกล่าวตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ยังไม่พบประเด็นหรือปัญหาขัดข้องทางเทคโนโลยีที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุนแต่อย่างใด โดย ก.ล.ต. จะติดตามผลการทดสอบอย่างใกล้ชิดต่อไป ทั้งนี้ การทดสอบการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการตลาดทุนภายใต้ Regulatory Sandbox เป็นหนึ่งในนโยบายที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3 (ปี 2560 – 2564) เกี่ยวกับรูปแบบเทคโนโลยีดีแอลที (Distributed Ledger Technology) ของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนให้แก่ผู้ร่วมตลาดทุนทุกภาคส่วน ช่วยให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างสะดวกและเท่าเทียม และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไกลต่อไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image