เปิดขั้นตอนลงทะเบียน ‘เที่ยวปันสุข-เราไปเที่ยวกัน’ วิธีคิดค่าที่พักให้คุ้มที่สุด

เปิดขั้นตอนลงทะเบียน ‘เที่ยวปันสุข-เราไปเที่ยวกัน’ วิธีคิดค่าที่พักให้คุ้มที่สุด

เป็นหนึ่งมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศที่รัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณ 22,400 ล้านบาท ภายใต้โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมกรอบเงินกู้ 4 แสนล้านบาท ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ใน 3 แพ็คเกจ ได้แก่ 1. แพ็คเกจ “กำลังใจ” 2. แพ็คเกจ “เราไปเที่ยวกัน” 3. แพ็คเกจ “เที่ยวปันสุข” ในช่วง 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2563

โดยในแพ็คเกจ “เราไปเที่ยวกัน” รัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณ 2,000 ล้านบาท ในด้านค่าที่พักโรงแรมในลักษณะร่วมจ่ายให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ 1 คน จะได้ 1 สิทธิ์ สำหรับการเข้าพักโรงแรมได้ไม่เกิน 5 คืน ในอัตรา 40% ของค่าห้องพักแต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคืน พร้อมจ่ายอี-วอลเชอร์ ให้ผู้ที่ได้รับสิทธ์ผ่านแอพพ์ “เป๋าตัง” อีก 600 บาทคนต่อคืน สูงสุดไม่เกิน 5 คืน เพื่อนำไปใช้เป็นค่าอาหาร ค่าใช้บริการในแหล่งท่องเที่ยว โดยมีเงื่อนไขว่านักท่องเที่ยวต้องออกค่าใช้จ่าย 60% ของค่าใช้จ่ายจริง และผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนในแพ็คเกจ “เที่ยวปันสุข” และ “เราไปเที่ยวกัน” ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป

แพกเกจดังกล่าว เตรียมเปิดให้สามารถลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์ที่พัก 5 ล้านคืนเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 มีขั้นตอนดังนี้

1.ต้องเข้าไปเช็กรายชื่อของโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการก่อน

2.ก่อนที่จะทำการจองในเว็บไซต์จะต้องจ่ายเงินให้กับโรงแรมที่พักทันที 60%

3.เมื่อจ่ายเสร็จ ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิ์จะต้องไปลงทะเบียนกับระบบของเว็บไซต์เดิมอีกครั้ง เพื่อยืนยันว่า ผู้ที่ขอสิทธิ์ได้เดินทางไปเที่ยวจริง

4.ระบบจะทำการโอนเงินอีก 40% ให้กับที่พักหรือโรงแรมเอง โดยรัฐบาลจะเป็นผู้ที่จ่ายเงินให้กับผู้ประกอบการ

5.ผู้ที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ จะได้รับ E-Voucher ผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” อีกจำนวน 600 บาทต่อคืน เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการท่องเที่ยวอีกด้วย

สำหรับวิธีการคำนวณค่าที่พัก แพ็คเกจ “เราไปเที่ยวกัน” ผู้สนใจที่ต้องการเดินทางไปเที่ยวจะต้องจ่ายเท่าไหร่ และรัฐบาลช่วยจ่ายเท่าไหร่ มีดังนี้

จากแพกเกจ “เราไปเที่ยวกัน” กำหนดว่ารัฐจะออกค่าที่พักให้ในอัตรา 40% ของค่าห้องพักแต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคืน นั่นหมายความว่า ค่าห้องพักสามารถมีราคาสูงสุดอยู่ที่ 7,500 บาท ( 3,000 คูณ 100 หาร 40 ) และถ้าใช้สิทธิ์เต็ม 5 คืน รัฐบาลจะช่วยค่าที่พักคิดเป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท ให้กับผู้ที่ใช้สิทธิ์

ตัวอย่างในการคำนวณเงิน

จองห้องพักคืนละ 7,500 บาท จองทั้งหมด 5 คืน คิดเป็นเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 37,500 บาท

ลงทะเบียนกับโครงการ “เราไปเที่ยวกัน” รัฐช่วยจ่าย 40% (ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน) สูงสุด 5 คืน จะได้เท่ากับ 15,000 บาท

สรุปผู้ที่ใช้สิทธิ์ จะต้องจ่ายเงินสำหรับค่าที่พักสูงสุด 5 คืน เท่ากับ 22,500 บาท ( 37,500 – 15,000 )

ในขณะที่แพ็คเกจ “เที่ยวปันสุข” รัฐบาลจะจ่ายค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินสายการบินต้นทุนต่ำค่ารถเช่า 40% จากราคาเต็ม สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท (นั่นหมายความว่า ค่าตั๋วโดยสารสามารถสูงสุดที่ 2,500 บาท) และเมื่อรวมกับแพกเกจ “เราไปเที่ยวกัน” กรณีใช้สิทธิ์เต็ม บวกกับ Voucher ที่ได้รับคืนละ 600 บาท วงเงินที่รัฐบาลให้ต่อคนจะเท่ากับ 19,000 บาท (15,000 + 1,000 + 3,000 )

สำหรับวันหยุดยาวในเดือนกรกฏาคมนี้ ล่าสุดครม.เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน มีมติให้หยุดชดเชยในช่วงวันสำคัญทางพุทธศาสนายาว 4 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 4 -7 กรกฎาคมนี้ ประชาชนที่สนใจลงทะเบียนใช้สิทธิ์มาตรการกระตุ้น “ไทยเที่ยวไทย” หากใช้สิทธิ์ตามแพกเกจนี้ เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล สำหรับค่าที่พัก 4 คืนต่อคนและค่าตั๋วโดยสาร รวมสูงสุดจะเท่ากับ 15,400 บาท (12,000+1,000+2,400 )

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon