‘ธพส.’เดินหน้าแผนก่อสร้างศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯโซนซี มั่นใจเสร็จตามกำหนด

‘ธพส.’เดินหน้าแผนก่อสร้างศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซนซี มั่นใจเสร็จตามกำหนด พร้อมเตรียมรับมือพฤติกรรมนิวนอร์มอล 

นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ธพส. เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ธพส. ดำเนินธุรกิจโดยยึดแนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นหลัก ซึ่งมีภารกิจหลักคือการพัฒนาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ให้มีความทันสมัย ยกระดับมาตรฐานในการให้บริการและคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยคำนึงถึงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตลอดจนพัฒนาโครงการ และบริหารทรัพย์สินตามความต้องการของหน่วยงานราชการทั่วประเทศให้เกิดมูลค่าเพิ่มทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีโครงการที่พัฒนาแล้ว โครงการที่กำลังพัฒนา รวมถึงโครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ และโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบบริหารจัดการ รวม 10 โครงการ มูลค่ารวม 51,485 ล้านบาท  

นายนาฬิกอติภัค กล่าวว่า นอกจากโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ โซนเอ และโซนบี ที่เปิดให้บริการอยู่แล้ว ธพส. ยังมีการพัฒนาโครงการพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โซนซี ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 บนเนื้อที่ 81 ไร่เศษ พื้นที่ใช้งาน 6.6 แสนตารางเมตร มูลค่าโครงการกว่า 2.2 หมื่นล้านบาท ล่าสุดเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ธพส. ได้ลงนามสัญญาจ้างงานก่อสร้างชั้นใต้ดิน กับ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เรียบร้อยแล้ว มีระยะเวลาในการดำเนินงาน 480 วัน และคาดว่าโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซนซี จะแล้วเสร็จตามแผน ในเดือนกันยายน 2566

นอกจากนี้ ธพส.ได้เพิ่มความใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเตรียมความพร้อมในการให้บริการเพื่อรองรับพฤติกรรมแบบนิวนอร์มอล รวมถึงยังออกมาตรการลดค่าเช่าเพื่อเป็นการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่ 50-100% ในกรณีที่ผู้เช่ายังไม่เปิดให้บริการ เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคมสิงหาคม 2563 ซึ่ง ธพส.พร้อมและยินดีที่จะช่วยเหลือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนให้สามารถก้าวผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างดีที่สุด

“ธพส. มีจุดแข็งในการเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจรัฐบาลถือหุ้น 100% ทำให้มีความมั่นคงทางการเงิน สามารถบริหารจัดการต้นทุนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพทำให้เกิดมูลค่าผลตอบแทนที่สูงขึ้น หน่วยงานราชการที่เป็นลูกค้าไม่จำเป็นต้องหางบลงทุนที่มีมูลค่าสูง และสามารถใช้งบดำเนินการรายปีเพื่อชำระในระยะยาวได้ อีกทั้ง ธพส. ยังสามารถเข้าถึงที่ดินราชพัสดุ ที่มีศักยภาพของภาครัฐได้อีกด้วย” นายนาฬิกอติภัคกล่าว

นายนาฬิกอติภัค กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ในปี 2563-2564 ธพส. มีแผนในการพัฒนาโครงการอื่น ๆ อีก 5 โครงการ ได้แก่ โครงการอาคารสำนักงานกรมบังคับคดี โครงการบ้านพักข้าราชการพลเรือน โครงการรามา-ธนารักษ์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ โครงการศูนย์กระจายสินค้าประมงและสินค้าเกษตร และโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อทดแทนสโมสรข้าราชการกรมสรรพสามิต

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon