“ธรรมนัส”เบิกฤกษ์ล้มต้นปาล์มเคลียร์พื้นที่เตรียมทำ ‘กระบี่สมาร์ทซิตี้’

ธรรมนัสเบิกฤกษ์ล้มต้นปาล์มเคลียร์พื้นที่เตรียมทำ ‘กระบี่สมาร์ทซิตี้’


..ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยระหว่างเป็นประธานในการโค่นสับ ล้มต้นปาล์มน้ำมัน และปรับพื้นที่เป้าหมายตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 36/2559 แปลง No 601 .กระบี่น้อย .เมืองกระบี่ .กระบี่ เพื่อรองรับการจัดที่ดินให้ชุมชนให้กับเกษตรกรตามนโยบายรัฐบาล ว่า ที่ดินแปลงนี้เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งที่มีการถือครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายและยังไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เนื้อที่ประมาณ 973 ไร่ ซึ่งเมื่อเดือนตุลาคม 2562 เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (...) ได้อาศัยอำนาจตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 36/2559 กำหนดพื้นที่แปลงนี้ เป็นพื้นที่เป้าหมายยึดคืนจากผู้ถือครองที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

..ธรรมนัส กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ...กระบี่ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลา ที่กฎหมายกำหนดเพื่อยึดคืนพื้นที่ โดยเมื่อเดือนธันวาคม 2562 ผู้ครอบครองที่ดินได้มีหนังสือส่งมอบพื้นที่กลับคืนแก่ ... และส...ได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพื้นที่ ตามแนวทาง กระบี่สมาร์ทซิตี้ เมืองทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม รองรับการจัดที่ดินทำกินให้แก่ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ... กล่าวว่า พื้นที่เป้าหมายแปลงหมายเลข 601 เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งที่ ... ได้ยึดคืน มาจากผู้ถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มจำกัด (มหาชน) โดย ... ได้แยกการดำเนินการออกเป็น 4 พื้นที่ ดังนี้ 1.พื้นที่ที่ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปจ.)กระบี่ มีมติให้ยกเลิกการจัดที่ดิน เนื้อที่ประมาณ 3,617-1-56 ไร่ ปัจจุบันมีผู้บุกรุกครอบครองพื้นที่จำนวน 8 กลุ่ม มวลชนประมาณ 900 ราย 2.พื้นที่ที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน เนื้อที่ประมาณ 682-3-51 ไร่ ปัจจุบันได้ประกาศกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 36/2559 แปลงหมายเลข 602 และอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดเพื่อยึดคืนพื้นที่ให้ได้โดยเร็วต่อไป

นายวิณะโรจน์ กล่าวต่อว่า 3.พื้นที่ประกาศใช้คำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 36/2559 แปลงหมายเลข 601 เนื้อที่ประมาณ 973-1-83 ไร่ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 บริษัทได้มีหนังสือแสดงเจตนาส่งมอบการครอบครองที่ดินคืนให้แก่ ... และขนย้ายทรัพย์สินรวมทั้งบริวารของบริษัทออกไปจากที่ดิน เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต่อมา ... ได้ดำเนินการตัดสรรงบประมาณในการดำเนินการปรับพื้นที่ล้มและสับต้นปาล์มน้ำมันเพื่อเตรียมส่งมอบพื้นที่ให้แก่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) พิจารณาดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้แก่ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลต่อไป

นายวิณะโรจน์ กล่าวต่อว่า และ4.พื้นที่ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ที่บริษัทมีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ ภายหลังจากการล้มและสับปาล์มน้ำมัน และปรับพื้นที่แปลง No 601 แล้วนั้น ... จะดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่ในแนวคิด กระบี่สมาร์ทซิตี้ เมืองทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการดำเนินงาน แบ่งพื้นที่เป็น 4 โซน ได้แก่ โซนที่อยู่อาศัย จะทำการจัดที่ดินให้เกษตรกรรายละไม่เกิน 2 งาน โดยมีที่อยู่อาศัยและแปลงเกษตรกรรม, โซนแปลงเกษตรกรรม จะแบ่งออกเป็น ผลิตพืช แปลงใหญ่เพื่อการค้า, โซนอนุรักษ์และการท่องเที่ยว จะให้ดำเนินการในรูปแบบเส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น และโซนพื้นที่ส่วนกลาง จะให้ดำเนินการจัดตั้งที่ทำการสหกรณ์และศูนย์ฝึกอบรม

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon