‘จุรินทร์’มุ่งส่งออกตลาดจีน ยังขยายตัว’ผลไม้-ข้าว-ไก่แช่แข็ง’ อนาคตดีงาม

‘จุรินทร์’มั่นใจขยายตลาดช่วยประเทศ ล่าสุดตลาดจีนยังขยายตัวด้านเลขารัฐมนตรีเผย ผลไม้-ไก่แช่แข็ง-ข้าว อนาคตดีงาม

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามและทำงานเชิงรุกด้านการส่งออกอย่างใกล้ชิด จากสถานการณ์โควิด-19 และอุปสรรคต่างๆที่ยังไม่มีแนวโน้มคลี่คลายทำให้ส่งผลกระทบต่อการส่งออกไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ขณะที่รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือ เยียวยา และสนับสนุนผู้ประกอบการ ผู้ส่งออกและแรงงานอย่างต่อเนื่อง สำหรับกระทรวงพาณิชย์ได้เน้นผลักดันการส่งออกสินค้ามูลค่าสูงในตลาดที่มีศักยภาพที่มีแนวโน้มฟื้นตัวได้เร็วมโดยเฉพาะผ่านช่องทางออนไลน์บนแพล็ตฟอร์มต่างประเทศ และได้เปิดตัววิสัยทัศน์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” สร้างโอกาสไทยทุกคน โดยร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้ตลาดนำการผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะที่ยังมีสถานการณ์โควิด-19 แต่การส่งออกไปตลาดจีนขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 หลังจากที่จีนสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ โดยสินค้าที่ขยายตัวได้แก่ ผลไม้สด ผลไม้แช่แข็ง และผลไม้แห้ง รถยนต์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และรถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์มุ่งผลักดันการส่งออกไปตลาดจีนอย่างเต็มที่ รวมทั้งจัดกิจกรรม Thai fruits golden months ส่งเสริมการขายผลไม้ไทยในเมืองสำคัญต่างๆในจีน ทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม 2563

โดยรายงานสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ระบุว่า การส่งออกในเดือนพฤษภาคม 2563 หดตัวร้อยละ 22.5 ซึ่งต่ำที่สุดในรอบ 130 เดือน มีมูลค่าอยู่ที่ 16,278 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือต่ำที่สุดในรอบ 4 ปีโดยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน อุปสรรคการขนส่งและโลจิสติกส์ทั่วโลก และราคาน้ำมันที่ยังอยู่ในระดับต่ำ การส่งออกในภาพรวมระหว่าง ม.ค. – พ.ค. 2563 หดตัวร้อยละ 3.71 มูลค่า 97,899 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเมื่อเทียบกับประเทศอื่นแล้ว ถือว่าไทยยังทำได้ดี เช่น มาเลเซีย -8.1% สิงคโปร์ -11.1 ญี่ปุ่น -12.2 ฟิลิปปินส์ -16.7% อินเดีย -26.5% เป็นต้น

“อย่างไรก็ตาม รายงานระบุด้วยว่า การส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารยังขยายตัวได้ดี เช่น ทุเรียน ข้าวหอมมะลิ ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง อาหารทะเลกระป๋อง และอาหารสัตว์เลี้ยง ซึ่งไทยต้องรักษาจุดแข็งตรงนี้ไว้ให้ได้ โดยสินค้าที่หดตัวมากหน่อย คือ รถยนต์ที่ติดปัญหาเรื่องโลจิสติกส์หรือการขนส่ง อัญมณีและเครื่องประดับ และคอมพิวเตอร์กับส่วนประกอบ อันนี้ท่านจุรินทร์เร่งแก้ไข เช่น ล่าสุดเพิ่งสรุปกับฝ่ายความมั่นคงเรื่องไม่ต้องติดขั้นตอนการขออนุญาตตามอัยการศึกเพื่อลดขั้นตอน7-10วันในการส่งออกด่านนาตาล-ปากแซง จ.อุบลราชธานี เป็นต้น และในขณะนี้ยังมีข่าวดีคือตลาดจีนยังขยายตัวที่ร้อยละ 15.3 ในเดือน พ.ค. 2563 ที่ผ่านมาซึ่งถ้ารวม ม.ค. – พ.ค. 2563 ขยายตัวร้อยละ 4.7 ” เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon