‘ออลล์ อินสไปร์’ เดินหน้าเก็บยอดขายเติบโตต่อเนื่องตั้งเป้าปี 63 โกย 5,000 ล้านบาท

ออลล์ อินสไปร์’ เดินหน้าเก็บยอดขายเติบโตต่อเนื่องตั้งเป้าปี 63 โกย 5,000 ล้านบาท

นายธนากร ธนวริทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ALL ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยหลากหลายประเภท ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มแบบครบวงจร (Total Real Estate Solutions) เปิดเผยว่า จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาสถานการณ์ของทั้งประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ซึ่งยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และหลายประเทศยังไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดนี้ได้ แม้ปัจจุบันบริษัทฯ จะมีผลประกอบการที่ดีและมีสภาพคล่องของกระแสเงินสดที่เพียงพอ แต่คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า จากสถานการณ์การควบคุมการแพร่ระบาดในปัจจุบันที่ยังมีความไม่แน่นอน บริษัทฯ ควรที่จะต้องรักษากระแสเงินสดไว้ เพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต และเพื่อให้บริษัทสามารถรักษาสภาพคล่องทางการเงินสำหรับการดำเนินงานต่อไปในภายหน้า จึงได้อนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญใหม่ โดยไม่คิดมูลค่า (Free Warrant) ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในสัดส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 Free Warrant ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวเป็นกลยุทธ์ที่ผ่านการไตร่ตรองแล้ว ทั้งนี้ เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นให้ยังได้รับผลประโยชน์ใกล้เคียงกับนโยบายเดิม ที่เคยสรุปไว้ว่าหุ้นปันผลอัตรา 3.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล และปันผลเป็นเงินสด อัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น

นายธนากรกล่าวว่า ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมองเป้ายอดขายรวมปี 2563 ที่ 5,000 ล้านบาท รายได้ 4,000 ล้านบาทและยอดขายรอโอน (Backlog) กว่า 11,500 ล้านบาท พร้อมปรับฐานการเงินของบริษัทให้พร้อมรับการเติบโต โดยALL-W1 นี้จะมีราคาแปลงสิทธิที่ 2.8 บาท กำหนดใช้สิทธิในระยะเวลา 2 ปี โดยจะนำเข้าพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ต่อไป สำหรับราคาหุ้น ALL ล่าสุด วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ปิดตลาดที่ราคา 3.98 บาทต่อหุ้น คิดเป็น P/E 4.31 เท่า

“แม้สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจโลก ปี 2563 ในช่วงที่ผ่านมาจะชะลอตัว ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังคงเป็นเรื่องของกำลังซื้อของผู้บริโภค บริษัทฯ ยังมั่นใจว่าจะไม่กระทบกับโครงสร้างธุรกิจพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาโครงการในอนาคต หากย้อนกลับไปดูในปี 2562 อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อหุ้น EPS (Earnings per Share) อยู่ที่ 0.89 บาท และจากผลการดำเนินงานของบริษัทในไตรมาสที่ผ่านมา เชื่อมั่นว่าประมาณการ EPS ในปี2563 นี้ จะยังอยู่ในอัตราใกล้เคียงเดิมนายธนากรกล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image