ถือฤกษ์วันสหกรณ์สากล ‘เกษตรฯ’ ประกาศจัดตั้งมหาวิทยาลัยสหกรณ์ 16 ส.ค.พัฒนาสหกรณ์ 4.0 

ถือฤกษ์วันสหกรณ์สากล ‘เกษตรฯ’ ประกาศจัดตั้งมหาวิทยาลัยสหกรณ์ 16 ส.ค.พัฒนาสหกรณ์ 4.0

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เปิดเผย วันนี้ (4 กรกฎาคม 2563) ถึงแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ในการปาฐกถาพิเศษ “ยกเครื่องสหกรณ์ไทยสู่ยุคการค้าดิจิทัล” หลังวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ณ ศูนย์การประชุมรัศนีแจ่มจรัสเนื่องในวันสหกรณ์สากล ครั้งที่ 97 ซึ่งตรงกับวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ว่า สหกรณ์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศเพราะเป็นฐานรากเศรษฐกิจ และฐานชีวิตเกษตรกรจำเป็นต้องตื่นรู้และตื่นตัวตลอดเวลาในการปรับรูปแบบธุรกิจและการค้าเพื่อรับมือกับวิถีชีวิตใหม่ (นิวนอร์มอล)ในยุคโควิดและยุคดิจิทัลที่มีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจึงต้องเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ การผลิต การแปรรูป และการตลาด

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์ในทุกด้านโดยเฉพาะด้านการพัฒนาองค์กรและสมาชิกของสหกรณ์โดยจะจัดตั้ง”มหาวิทยาลัยสหกรณ์ ในทุกภาคขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกมหาวิทยาลัยในทุกภูมิภาคและจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 16 สิงหาคม ซึ่งมหาวิทยาลัยสหกรณ์เป็นส่วนหนึ่งของระบบ AIC ประเภทศูนย์แห่งความเป็นเลิศมีหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และอบรมบ่มเพาะผู้นำและสมาชิกของสหกรณ์ เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำโดยจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและชุมนุมสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท

นอกจากนี้จะสนับสนุนสหกรณ์ให้ใช้โมเดลการตลาด 2 มิติในรูปแบบออฟไลน์ เชื่อมออนไลน์เพื่อขยายตลาดเพิ่มรายได้ให้สหกรณ์ภายใต้นโยบายตลาดนำการผลิตและนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบาย”เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”บนความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรฯและกระทรวงพาณิชย์เป็นแกนร่วมกับทุกภาคส่วน

“ชาวสหกรณ์รอมาหลายสิบปีที่จะมีมหาวิทยาลัยสหกรณ์ คราวนี้ฝันเป็นจริงแล้วในวันที่16 สิงหาคมปีนี้ครับ” นายอลงกรณ์ กล่าว

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image