“สุริยะ”ชู”อินดัสตรีบับเบิล”เชื่อมนิวซีแลนด์เสริมแกร่งเกษตรอุตสาหกรรมไทย

“สุริยะ”ชูอินดัสตรีบับเบิลเชื่อมนิวซีแลนด์เสริมแกร่งเกษตรอุตสาหกรรมสองประเทศ

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ นายทาฮาโมอานา ไอเซอา คลูนี แมกเฟอร์ซัน เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ได้เข้าหารือกับกระทรวงอุตสาหกรรมถึงแนวทางการลงทุนการค้าระหว่าง 2 ประเทศ ซึ่งกระทรวงโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) มีแนวทางเพิ่มขีดความสามารถในการฟื้นฟูอุตสาหกรรมเกษตร จึงได้หารือกรอบความร่วมมือกับประเทศนิวซีแลนด์ในการเป็นพันธมิตรในด้านอุตสาหกรรมเกษตร หรือ อินดัสตรีบับเบิล เพราะนิวซีแลนด์มีความเชี่ยวชาญด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกเช่นเดียวกับไทยทั้งในด้านความปลอดภัยอาหาร และการทำเกษตรกรรมยั่งยืน มั่นใจว่าแนวทางนี้จะช่วยยกระดับสินค้าเกษตรของไทย มุ่งสู่เกษตรอุตสาหกรรม ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มและมีคุณภาพชีวิตเป็นอยู่ดีขึ้น

“กรอบความร่วมมือทางด้านอุตสาหกรรมหรือ อินดัสตรีบับเบิล ประเทศไทยจะนำเสนอองค์ความรู้ในการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ บ้านบึงโมเดล จ.ชลบุรี ซึ่งพิสูจน์ได้ชัดเจนแล้วว่าแม้ในภาวะวิกฤตยังสามารถดำเนินกิจการได้อย่างมั่นคง ขณะเดียวกันจะเร่งดำเนินการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านการพัฒนานวัตกรรมระหว่างสองประเทศ เพื่อเสริมศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมเกษตรเพราะไทยและนิวซีแลนด์ ถือได้ว่าเป็นประเทศศูนย์กลางที่มีศักยภาพด้านการเกษตรของแต่ละภูมิภาคของตน”นายสุริยะกล่าว

นายสุริยะ กล่าวว่า ปัจจุบันนิวซีแลนด์เผชิญกับปัญหาต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรที่สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 จึงอยากสร้างความร่วมมือ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการทำเกษตรปลอดภัยและการบริหารจัดการความเสี่ยง อีกทั้งจากมาตรการทางสาธารณสุขที่ผ่านมา พบว่า ทั้งสองประเทศมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกันจึงมั่นใจในความปลอดภัยของสินค้าเกษตรแปรรูปไทย ในการส่งออกไปยังประเทศในแถบยุโรป เชื่อว่าจะยกระดับความร่วมมืออินดัสตรีบับเบิลกับไทยในภาคอุตสาหกรรมซึ่งจะเริ่มต้นจากความร่วมมือในด้านเกษตรอุตสาหกรรมที่นิวซีแลนด์มีความเชี่ยวชาญและสอดคล้องกับเป้าหมายของกระทรวงอุตสาหกรรมในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจฐานราก

นายสุริยะ กล่าวว่า สำหรับประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์กับไทยยาวนานกว่า64 ปีเป็นประเทศคู่ค้าลำดับที่ 31 ของไทย ซึ่งไทยเป็นประเทศคู่ค้าลำดับที่8 ของนิวซีแลนด์ โดยได้นำเข้าสินค้าทางการเกษตรมากที่สุดคือผลผลิตกลุ่มเครื่องเทศและสมุนไพรเป็นการสั่งซื้อจากร้านอาหารไทยที่มีอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์เป็นจำนวนมาก

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้มรดกทางภูมิปัญญา ถ้าเราไม่รักษาไว้ก็มีแต่วันจะร่วงโรย แม้จะเป็นงานที่ยาก แต่ก็เป็นหน้าที่ที่ต้องทำ
บทความถัดไปชาวเน็ตข้องใจ สเตทเมนต์ฌอน ถามโอนเงินจ่ายบัตรเครดิต-โยกเข้าบัญชีตัวเอง 1 ล้าน??