“สุริยะ” จี้อุตฯจังหวัดเร่งช่วยธุรกิจ ใช้ยาให้ถูกกับโรคไม่ใช่แค่หว่าน

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายให้อุตสาหกรรมจังหวัด(อสจ.) ทั่วประเทศ ขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมในภูมิภาค รองรับการทำงานวิถีใหม่ หรือ นิว นอร์มอล เน้นเร่งฟื้นฟูผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม(เอสเอ็มอี) และรายย่อยไมโครเอสเอ็มอี ให้กลับมาพลิกฟื้นดำเนินธุรกิจโดยเร็ว จะให้อสจ.เจาะลึกถึงปัญหาในการดำเนิน เพื่อให้แก้ปัญหาได้ตรงจุด อาทิ การแก้ไขสภาพคล่อง การหาสินเชื่อให้คลอบคลุมทุกกลุ่ม การให้ความรู้ในการปรับธุรกิจให้อยู่รอด ปรับการตลาดรูปแบบใหม่ การใช้นวัตกรรมเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพ

นายสุริยะ กล่าวว่า จะส่งเสริมให้กลุ่มคนว่างงาน และนักศึกษาจบใหม่ สร้างธุรกิจของตนเอง ส่งเสริมการจ้างงานคนในพื้นที่ เนื่องจากผลกระทบจากโควิด – 19 ทำให้พนักงานบางส่วนต้องว่างงานจากการที่ผู้ประกอบการธุรกิจหยุดชะงัก รวมทั้งให้ยกระดับการทำเกษตรแบบดั้งเดิมให้เป็นเกษตรอุตสาหกรรม ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกล หรือเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ ให้เป็นนักธุรกิจเกษตร เพื่อทำให้เศรษฐกิจฐานรากแข็งแรงอย่างยั่งยืน

นายสุริยะ กล่าวว่า ขณะเดียวกันจะเน้นย้ำเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมในการประกอบการของโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด เนื่องจากที่ผ่านมาภาคอุตสาหกรรมมักตกเป็นจำเลยในเรื่องการก่อมลภาวะ แม้ความจริงจะไม่ได้เกิดจากภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด โดยจะสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีตรวจติดตาม และรายงานผล นำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการยกระดับกระบวนการผลิต การบริโภคสมัยใหม่ การจัดการของเสียและการนำกลับมาใช้ใหม่โดยปล่อยของเสียสู่สภาพแวดล้อมน้อยที่สุด ส่วนการให้บริการประชาชนต้องปรับตัวสู่ความเป็นดิจิทัล สถานการณ์โควิด -19 ทำให้เห็นว่างานบางประเภทไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศก็ทำงานได้ ช่วยให้องค์กรเกิดการจัดสรรทรัพยากรในรูปแบบใหม่ ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในการเข้ามาใช้บริการมากขึ้น

นายสุริยะ กล่าวว่า การให้นโยบายอุตสาหกรรมทั่วประเทศ หากใครมีปัญหาติดขัดในการทำงานสามารถมาแจ้งปัญหาได้โดยตรง เพื่อได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาได้ เพราะบางครั้งปัญหาแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน แตกต่างกันไป ปัญหาผู้ประกอบการ แต่ละรายไม่เหมือนกัน จึงอยากให้ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมแก้ปัญหาใช้ยาถูกกับโรค ไม่ใช่หว่าน ไม่เช่นนั้นก็รักษาไม่หายเสียที กระทรวงมีหน่วยงานในสังกัดจะเข้าไปแก้ได้ตรงจุดอยู่แล้ว อาทิ ถ้ามีปัญหาเรื่องการปล่อยสินเชื่อ ก็มีธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขยาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือธพว.ช่วยเหลือ หรือเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ก็มีศูนย์ไอทีซี ทุกภูมิภาค ให้บริการ

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image