ส.อ.ท.เปิดผลสำรวจชี้เอสเอ็มอีระส่ำหนักโควิด-19 เลิกจ้างงาน 50% เร่งลดไซส์องค์กร

ส.อ.ท.เปิดผลสำรวจชี้เอสเอ็มอีระส่ำหนักโควิด-19 เลิกจ้างงาน 50% หลังแบกภาระไม่ไหว เร่งปรับตัวลดไซส์องค์กร นำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่ม จ้างรายชั่วโมง เลิกจ้างเอาท์ซอส

นายสุชาติ จันทรานาคราช ประธานคณะอนุกรรมการมาตรการแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยถึงผลสำรวจสถานการณ์จ้างงานช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 และแนวทางการปรับการจ้างงานในอนาคต จากกลุ่มตัวอย่างใน 45 กลุ่มอุตสาหกรรมว่า ผลสำรวจการจ้างงานบริษัทขนาดย่อม เป็นกลุ่มรายได้ไม่เกิน 100 ล้านบาท แรงงานไม่เกิน 50 คน และบริษัทขนาดกลาง รายได้ระหว่าง 100-500 ล้านบาท แรงงาน 51-200 คน พบว่า มีการจ้างงานลดลงกว่า 50% ขณะที่บริษัทขนาดใหญ่ รายได้มากกว่า 500 ล้านบาท แรงงานมากกว่า 200 คนขึ้นไป ลดการจ้างงานลงประมาณ 1 ใน 4 หรือ 25% ชี้ให้เห็นว่า บริษัทขนาดเล็กและกลางได้รับผลกระทบมากกว่ารายใหญ่ และประเมินว่าหลังโควิด-19 การจ้างงานของบริษัทขนาดย่อมจะเพิ่มขึ้น 6.5% ขนาดกลาง 10.6% และขนาดใหญ่ 4.1%

นายสุชาติ กล่าวว่า ผลการสำรวจการปรับตัวการจ้างงานในอนาคต พบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมได้ให้ความสำคัญต่อการลดขนาดองค์กรและนำเทคโนโลยีมาใช้งานมากขึ้นเป็นอันดับ 1 คิดเป็น 32.2% ส่วนอันดับ 2 ได้แก่ การจ้างค่าจ้างเพิ่มเพื่อให้ได้แรงงานที่มีทักษะหลากหลาย คิดเป็น 19.5% อันดับ 3 ได้แก่ การปรับรูปแบบการจ้างงานให้มีความยืดหยุ่น อาทิ จ้างรายชั่วโมง 17. %

นายสุชาติ กล่าวว่า นอกจากนี้ผลสำรวจยังพบว่า ช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 มีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ลดเวลาทำงาน สลับเวลาทำงาน เลิกจ้างบางส่วน จำนวน 20 กลุ่ม คิดเป็น 44.4% และมีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ยังสามารถคงการจ้างงานเท่าเดิม จำนวน 25 กลุ่ม คิดเป็น 55.6% ส่วนความต้องการแรงงานภายหลังโควิด-19 มีกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานลดลงจำนวน 14 กลุ่ม คิดเป็น 31% มีกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น จำนวน 1 กลุ่ม คิดเป็น 2.2% และมีกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานเท่าเดิม จำนวน 30 กลุ่ม คิดเป็น 66.7%

“อุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น ได้แก่อุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งเป็นไปตามทิศทางของโลกที่กำลังมุ่งสู่ยุคดิจิทัล แม้ว่าหลังโควิด-19 บริษัททุกขนาดยังคงมีแนวโน้มการจ้างงานลดลงแต่มีอัตราส่วนที่น้อยลงเมื่อเทียบกับช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 และคาดว่าการจ้างงานในระยะต่อไปน่าจะกลับเพิ่มขึ้นในระดับ 4-10%”นายสุชาติกล่าว

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image