‘กสทช.’ เคาะงบ 132 ลบ. หนุนสถานพยาบาล-รพ.รัฐ อีก 77 แห่ง สู้โควิด-19

‘กสทช.’ เคาะงบ 132 ลบ. หนุนสถานพยาบาล-รพ.รัฐ อีก 77 แห่ง สู้โควิด-19

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุม กสทช. ได้อนุมัติเงิน 132.498 ล้านบาท สนับสนุนสถานพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐ 77 แห่ง ต่อสู้สถานการณ์ไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ดังนี้

 1. โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์ผู้ป่วยโควิด-19 ของโรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วงเงิน 2.73 ล้านบาท
 2. โครงการส่งเสริมความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์เฉลิมพระเกียรติ กรณีดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม วงเงิน 3.50 ล้านบาท
 3. โครงการขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อปฏิบัติการต่อสู้ ป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ของโรงพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรี วงเงิน 4.30 ล้านบาท
 4. โครงการขอสนับสนุนงบประมาณด้านเครื่องมือแพทย์และสิ่งก่อสร้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร วงเงิน 1.60 ล้านบาท
 5. โครงการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ วงเงิน 3.743 ล้านบาท
 6. โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โรงพยาบาลสุรินทร์ วงเงิน 9 ล้านบาท
 7. โครงการเตรียมรับผู้ป่วยติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วงเงิน 6.15 ล้านบาท
 8. สนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์การแพทย์พระมงกุฎเกล้า กรมการแพทย์ทหารบก วงเงิน 10.645 ล้านบาท
 9. สนับสนุนโรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม วงเงิน 9.13 ล้านบาท
 10. สนับสนุนโรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี วงเงิน 3.11 ล้านบาท
 11. สนับสนุนโรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วงเงิน 3.90 ล้านบาท
 12. สนับสนุนโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ วงเงิน 1.495 ล้านบาท
 13. สนับสนุนโรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง วงเงิน 3.10 ล้านบาท
 14. สนับสนุนโรงพยาบาลด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี วงเงิน 4.31 ล้านบาท
 15. สนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ วงเงิน 0.883 ล้านบาท
 16. สนับสนุนโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร วงเงิน 0.739 ล้านบาท
 17. สนับสนุนโรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา วงเงิน 1.40 ล้านบาท
 18. สนับสนุนโรงพยาบาลสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา วงเงิน 1.40 ล้านบาท
 19. สนับสนุนโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงิน 1.917 ล้านบาท
 20. สนับสนุนโรงพยาบาลสัตหีบ กม. 10 จังหวัดชลบุรี วงเงิน 2.42 ล้านบาท
 21. สนับสนุนโรงพยาบาลตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ วงเงิน 1.733 ล้านบาท
 22. สนับสนุนโรงพยาบาลจะแนะ จังหวัดนราธิวาส วงเงิน 2.522 ล้านบาท
 23. สนับสนุนโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา จังหวัดสกลนคร วงเงิน 0.842 ล้านบาท
 24. สนับสนุนโรงพยาบาลนายายอาม จังหวัดจันทบุรี วงเงิน 0.196 ล้านบาท
 25. สนับสนุนโรงพยาบาลโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ วงเงิน 1.05 ล้านบาท
 26. สนับสนุนโรงพยาบาลบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ วงเงิน 0.318 ล้านบาท
 27. สนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่ วงเงิน 1.646 ล้านบาท
 28. สนับสนุนโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดระยอง วงเงิน 0.818 ล้านบาท
 29. สนับสนุนโรงพยาบาลโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร วงเงิน 0.490 ล้านบาท
 30. สนับสนุนโรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ วงเงิน 2.78 ล้านบาท
 31. สนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย วงเงิน 0.321 ล้านบาท
 32. สนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงิน 1.60 ล้านบาท
 33. สนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร วงเงิน 0.70 ล้านบาท
 34. สนับสนุนโรงพยาบาลรามาธิบดี วงเงิน 0.33 ล้านบาท
 35. สนับสนุนโรงพยาบาลตะกั่วป่า จังหวัดพังงา วงเงิน 2.10 ล้านบาท
 36. สนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน วงเงิน 1.10 ล้านบาท
 37. สนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัด นครพนม วงเงิน 0.321 ล้านบาท
 38. สนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จยุพราชเลิงนกทา จังหวัดยโสธร วงเงิน 6.71 ล้านบาท
 39. สนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก วงเงิน 0.835 ล้านบาท
 40. สนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงิน 0.321 ล้านบาท
 41. สนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี วงเงิน 0.321 ล้านบาท
 42. สนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา วงเงิน 0.35 ล้านบาท
 43. สนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี วงเงิน 1.181 ล้านบาท
 44. สนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร วงเงิน 2.668 ล้านบาท
 45. สนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จังหวัดเชียงราย วงเงิน 0.321 ล้านบาท
 46. สนับสนุนโรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา วงเงิน 0.161 ล้านบาท
 47. สนับสนุนโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสุรินทร์ วงเงิน 0.161 ล้านบาท
 48. สนับสนุนโรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดศรีสะเกษ วงเงิน 0.161 ล้านบาท
 49. สนับสนุนโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ จังหวัดยะลา วงเงิน 0.321 ล้านบาท
 50. สนับสนุนโรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ วงเงิน 0.321 ล้านบาท
 51. สนับสนุนโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู วงเงิน 0.161 ล้านบาท
 52. สนับสนุนโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดกาญจนบุรี วงเงิน 0.161 ล้านบาท
 53. สนับสนุนโรงพยาบาลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม วงเงิน 0.65 ล้านบาท
 54. สนับสนุนโรงพยาบาลพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ วงเงิน 1.886 ล้านบาท
 55. สนับสนุนโรงพยาบาลยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม วงเงิน 0.388 ล้านบาท
 56. สนับสนุนโรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร วงเงิน 1.941 ล้านบาท
 57. สนับสนุนโรงพยาบาลเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี วงเงิน 1.775 ล้านบาท
 58. สนับสนุนโรงพยาบาลวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ วงเงิน 2.176 ล้านบาท
 59. สนับสนุนโรงพยาบาลป่าบอน จังหวัดพัทลุง วงเงิน 0.75 ล้านบาท
 60. สนับสนุนโรงพยาบาลปากชม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย วงเงิน 2.601 ล้านบาท
 61. สนับสนุนโรงพยาบาลเทพา จังหวัดสงขลา วงเงิน 0.70 ล้านบาท
 62. สนับสนุนโรงพยาบาลลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร วงเงิน 0.301 ล้านบาท
 63. สนับสนุนโรงพยาบาลสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู วงเงิน 0.65 ล้านบาท
 64. สนับสนุนโรงพยาบาลทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วงเงิน 0.70 ล้านบาท
 65. สนับสนุนโรงพยาบาลหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี วงเงิน 1.383 ล้านบาท
 66. สนับสนุนโรงพยาบาลภูเวียง จังหวัดขอนแก่น วงเงิน .635 ล้านบาท
 67. สนับสนุนโรงพยาบาลจักราช จังหวัดนครราชสีมาวงเงิน 1.268 ล้านบาท
 68. สนับสนุนโรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด วงเงิน 0.933 ล้านบาท
 69. สนับสนุนโรงพยาบาลคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ วงเงิน 1.715 ล้านบาท
 70. สนับสนุนโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ตำบลตาเป๊ก จังหวัดบุรีรัมย์ วงเงิน 0.11 ล้านบาท
 71. สนับสนุนโรงพยาบาลหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ วงเงิน 1.32 ล้านบาท
 72. สนับสนุนโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดตรัง วงเงิน 0.078 ล้านบาท
 73. สนับสนุนโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ วงเงิน 0.161 ล้านบาท
 74. สนับสนุนโรงพยาบาลน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ วงเงิน 0.321 ล้านบาท
 75. สนับสนุนโรงพยาบาลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ วงเงิน 1.04 ล้านบาท
 76. สนับสนุนโรงพยาบาลวังเจ้า จังหวัดตาก วงเงิน 0.078 ล้านบาท
 77. สนับสนุนโรงพยาบาลละอุ่น จังหวัดระนอง วงเงิน 0.448 ล้านบาท

นายไตรรัตน์ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ กสทช. ได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนสถานพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐ จำนวน 1,294.979 ล้านบาท เพื่อต่อสู้สถานการณ์ ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) รวมตลอดระยะเวลาที่ กสทช. เปิดยื่นขอรับการสนับสนุนฯ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2563 กสทช. ได้อนุมัติวงเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนสถานพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐที่ผ่านตามเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนฯ ไปแล้วทั้งสิ้น 307 แห่ง วงเงินรวม 1,097.631 ล้านบาท

“เงินสนับสนุนสถานพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐนี้ กสทช. ใช้เงินจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) และงบประมาณของสำนักงาน กสทช. ที่ปรับเกลี่ยจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 มาใช้สนับสนุนการต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19 ในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการทำงานของรัฐบาล โรงพยาบาล เพื่อให้ประชาชนคนไทยผ่านวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน” นายไตรรัตน์ กล่าว

 

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image