‘ศักดิ์สยาม’ ลุยติดตามงานสร้างถนนพระราม 2 แก้ปัญหารถติด

‘ศักดิ์สยาม’ ลุยติดตามงานสร้างถนนพระราม 2 แก้ปัญหารถติด

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจการก่อสร้างโครงการยกระดับบนทางหลวงชนบทหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ (ถนนพระราม 2) และมอบนโยบายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาและบรรเทาผลกระทบการจราจรติดขัดในเส้นทางพระราม 2 ที่จะมุ่งหน้าสู่ภาคตะวันตกและภาคใต้ โดยนายศักดิ์สยาม กล่าวว่า ได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ นอกจากนี้ ได้ตรวจการปฏิบัติงานของศูนย์บูรณาการสั่งการ Single Command Center เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ระหว่างการก่อสร้าง 4 มิติ ประกอบด้วย 1. มิติการประชาสัมพันธ์ ซึ่งได้ติดตั้งกล้อง CCTV และ ป้าย VMS ตลอดแนวเส้นทางก่อสร้าง โดยผู้ใช้ทางสามารถดูสภาพการจราจรแบบ Real Time และเข้าถึงการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของโครงการก่อสร้างผ่าน Highway Traffic Application ของ ทล. นอกจากนี้ ได้บูรณาการข้อมูลการจราจรร่วมกันระหว่างกรมทางหลวง (ทล.) กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ให้ผู้ใช้ทางสามารถดูสภาพการจราจรผ่าน EXAT Portal Application ของ กทพ. ได้ โดยผ่านศูนย์ควบคุม (Single Command Center)  2. มิติการเร่งรัดการก่อสร้าง โดยจะให้ผู้รับจ้างปิดกั้นพื้นที่ก่อสร้างในพื้นที่ที่มีความพร้อมที่จะสามารถนำเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อเริ่มการก่อสร้างได้ทันทีเท่านั้น พร้อมทั้งระบุระยะเวลาให้ชัดเจน 3. มิติการบริหารการจราจร ทล. ดำเนินการก่อสร้างโดยกั้นพื้นที่ทำงานเพียงหนึ่งช่องจราจรด้านชิดเกาะกลางเท่านั้น ทำให้มีช่องการจราจรทิศทางละ 6 ช่องจราจร การติดตั้งป้ายเตือนตลอดทั้งโครงการ โดยเฉพาะจุด เข้า – ออก พื้นที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้น – สิ้นสุด เขตก่อสร้าง ตลอดจนติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟสัญญาณเตือนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ส่วน กทพ. ดำเนินการก่อสร้างโดยกั้นพื้นที่ทำงานเพียงหนึ่งช่องจราจรด้านชิดเกาะกลางเท่านั้น โดยจะทำการแบ่งช่องจราจรใหม่ ทำให้มีช่องการจราจรช่องทางหลัก 4 ช่องจราจร และทางคู่ขนาน 3 ช่องจราจร ต่อทิศทางเท่าเดิม โดยติดตั้งป้ายเตือนตลอดทั้งโครงการ โดยเฉพาะจุดเข้า – ออก พื้นที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้น-สิ้นสุด เขตก่อสร้าง ตลอดจนติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟสัญญาณเตือนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า 4. มิติการบริหารพื้นที่ร่วมกับโครงการอื่น ซึ่ง ทล. เว้นช่วงการก่อสร้างในพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างสะพานกลับรถกิโลเมตรที่ 11+959 และ 16+000 โดยต้องให้การก่อสร้างสะพานกลับรถแล้วเสร็จ จึงเข้าก่อสร้างทางยกระดับ เช่นเดียวกับ กทพ. ที่เว้นช่วงการก่อสร้างในพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างสะพานกลับรถ โดยต้องให้การก่อสร้างสะพานกลับรถแล้วเสร็จ จึงเข้าก่อสร้างทางยกระดับช่วง Mainline ส่วนช่วงก่อสร้างของ กทพ. ที่ซ้อนทับกับ ทล. บริเวณทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน ทั้งสองหน่วยงานจะบูรณาการแผนงานก่อสร้าง โดยจะไม่เข้าพื้นที่ก่อสร้างในช่วงเวลาเดียวกัน

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบให้ ทล. กทพ. เร่งดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนด นอกจากนี้ ให้บูรณาการข้อมูลการก่อสร้างร่วมกันระหว่าง ทล. กทพ. จังหวัดสมุทรสาคร และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ให้เกิดการสื่อสารตลอดเวลา และตรวจสอบการใช้งานกล้อง CCTV ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา และจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร เพื่อดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สร้างความสะดวก ความปลอดภัยให้ผู้ใช้ทาง สำหรับความคืบหน้าการก่อสร้าง ล่าสุดเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ทล. ได้นำเครื่องจักรเข้าพื้นที่ในโครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สาย ธนบุรี – ปากท่อ (ถนนพระราม2) ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน – เอกชัย ระยะทางประมาณ 8.335 กิโลเมตร จำนวน 2 จุด ได้แก่ กิโลเมตรที่ 14+000 – 15+000 และ 18+000 – 20+295 ส่วนโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน – เอกชัย ระยะทาง 11.7 กิโลเมตร ปัจจุบันมีความคืบหน้าเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ แบ่งเป็นตอน 1 กิโลเมตรที่ 9+800 – 13+300 มีความคืบหน้า 72% ตอน 2 กิโลเมตรที่ 13+300 – 17+400 มีความคืบหน้า 80% และตอน 3 กิโลเมตรที่ 17+400 – 21+500 มีความคืบหน้า 89% คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2563

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘กสิกรไทย’ มองดัชนีหุ้นไทยมีแนวรับที่ 1,345 และ 1,335 จุด
บทความถัดไปนักดาราศาสตร์ชี้ ดาวหางมี 2 หางไม่ใช่เรื่องแปลก เผย 6 หาง ยังมีมาแล้ว