‘ดีป้า’ เตรียมผุดมาตรฐานอุปกรณ์ไอโอที ‘ดีชัวร์’ ยกระดับผู้ผลิต สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค

‘ดีป้า’ เตรียมผุดมาตรฐานอุปกรณ์ไอโอที ‘ดีชัวร์’ ยกระดับผู้ผลิต สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค

นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมและธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็นสตาร์ตอัพและธุรกิจเอสเอ็มอี ที่พัฒนาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (ไอโอที) ดีป้าจึงร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดทำ (ร่าง) มาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ไอโอที ที่ผลิตโดยนักพัฒนาและผู้ประกอบการในประเทศ อาทิ กล้องวงจรปิด (ซีซีทีวี) โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างมาตรฐานที่จะเป็นแนวทางที่ผู้ผลิตอุปกรณ์สามารถยกระดับการพัฒนา และการผลิตให้สามารถนำออกให้บริการกับประชาชนได้อย่างมั่นใจและเป็นมาตรฐานสากล

ขณะเดียวกัน ผู้บริโภคในประเทศจะมีความมั่นใจในการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ผลิตโดยคนไทย มีมาตรฐานและการรับรองที่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นทางการเลือกในการใช้เทคโนโลยีที่ผลิตขึ้นเอง ไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์ที่ผลิตจากต่างประเทศที่มีราคาสูงกว่า หรือถูกเกินไปจนไม่น่าไว้วางใจ ทั้งนี้ มาตรฐานที่ดีป้าจะพัฒนาขึ้น เป็นมาตรฐานที่ยึดตามความสมัครใจและการรับรองตามหลักวิชาการ ไม่ใช่มาตรฐานตามกฎหมาย ดังนั้น จึงไม่บังคับให้ผู้ประกอบการทั้งในหรือต่างประเทศจะต้องได้รับมาตรฐานนี้

นายณัฐพล กล่าวว่า มาตรฐานนี้ใช้โค้ดเนมว่า DSure (ดีชัวร์) ซึ่งมาจาก Digital Sure (ดิจิทัลชัวร์) คืออุปกรณ์ดิจิทัลที่เชื่อถือได้แน่นอน โดยความคืบหน้าในการจัดทำมาตรฐานดีชัวร์นี้ อยู่ระหว่างการจัดทำร่างที่ใกล้จะเสร็จสมบรูณ์ และหารือกับ สวทช. และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อกำหนดห้องแล็บที่จะใช้ในการทดสอบอุปกรณ์ตามมาตรฐานที่ร่างขึ้น เพื่อให้การรับรอง ทั้งนี้ มีความเป็นไปได้ที่จะให้ สทวช. หรือสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้ออกใบรับรองมาตรฐานให้กับผู้ประกอบการ โดยเมื่อนำแนวคิดดังกล่าวเสนอกับผู้ประกอบการที่ผลิตอุปกรณ์ไอโอทีในประเทศมีผู้สนใจจะนำอุปกรณ์เข้ารับการทดสอบแล้วประมาณ 10 บริษัท

สำหรับมาตรฐานอุปกรณ์ดิจิทัลที่ดีป้าและพันธมิตรจะทำขึ้นจะเน้นการตรวจสอบ การใช้งานให้ตรงกับที่ผู้ผลิตบอกผู้บริโภค (ฟังก์ชั่น), มีความปลอดภัยในการใช้งาน (เซฟตี้) และความปลอดภัยของข้อมูล (ซีเคียวริตี้) แม้ดีชัวร์จะไม่ใช้มาตรฐานบังคับ แต่จะเป็นการสร้างความตระหนัก ถ้าผู้บริโภครู้ว่าอะไรควรใช้ อะไรไม่ควรใช้ ผู้บริโภคจะรับทราบ การตรวจสอบจะเน้นการทดสอบในห้องแล็บแล้วออกมาตรฐานรองรับ

“คาดว่ามาตรฐานนี้จะเสร็จสมบรูณ์ในเดือนสิงหาคม 2563 สามารถเปิดห้องแล็บทดสอบและออกมาตรฐานได้ในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ ในอดีตมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ห้าเป็นมาตรฐานที่ประเทศไทยโดยหน่วยงานด้านพลังงานพัฒนาขึ้น และใช้กับอุปกรณ์ที่ผลิตเองในประเทศ โดยมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ห้าใช้เวลา 5-6 ปี จึงจะได้รับการยอมรับ แต่ผลที่ได้คือการช่วยให้ผู้ประกอบการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้รับความเชื่อมั่น จึงหวังว่าดีชัวร์จะเป็นมาตรฐานอุปกรณ์ไอโอที ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการในประเทศหรือสตาร์ตอัพที่ผลิตอุปกรณ์เหล่านี้ได้รับการยอมรับจากคนไทย และทำให้เราไม่ต้องซื้อของแพงจากต่างประเทศ หรือซื้อของราคาถูกจนหน้าเป็นห่วงการนำไปใช้ ขณะเดียวกันช่วยให้ผู้ประกอบการของไทยเองได้รับการยอมรับด้วย” นายณัฐพล กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon