‘ธ.ก.ส.’ จับมือเอ็นไอเอ หนุนสินเชื่อไร้ดอกเบี้ย 3 ปี หนุนภาคเกษตรใช้นวัตกรรม

‘ธ.ก.ส.’ จับมือเอ็นไอเอ หนุนสินเชื่อไร้ดอกเบี้ย 3 ปี หนุนภาคเกษตรใช้นวัตกรรม

นายสุรชัย รัศมี รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม ระหว่าง ธ.ก.ส. และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (เอ็นไอเอ) ว่า ธ.ก.ส. และเอ็นไอเอ บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาองค์ความรู้ การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิตให้กับเกษตรกร ธุรกิจชุมชน ผู้ประกอบการภาคเกษตร และสตาร์ตอัพ รวมถึงผลักดันให้เกิดธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ที่นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้เพิ่มขีดความสามารถ

นายสุรชัย กล่าวว่า แนวทางความร่วมมือจะเน้นพัฒนาหลักสูตรการบ่มเพาะธุรกิจชุมชนที่สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร เพื่อก้าวเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร สร้างการเปลี่ยนแปลงจากเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรสมัยใหม่ สอดคล้องกับนโยบายเกษตร 4.0 และการขับเคลื่อนด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. จะให้การสนับสนุนสินเชื่อภายใต้โครงการนวัตกรรมดี…ไม่มีดอกเบี้ย กับผู้ประกอบการภาคเกษตรหรือผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและสตาร์ตอัพ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาต้นแบบหรือเทคโนโลยีที่สามารถนำไปสู่กระบวนการผลิตได้จริงหรือพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตรหรือเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิม ในอัตราดอกเบี้ยสูงสุด ไม่เกินอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ+2% (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ เท่ากับ 4.875% ต่อปี) โดยเอ็นไอเอจะเป็นผู้สนับสนุนโดยการชำระดอกเบี้ยแทนผู้ประกอบการธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการเป็นระยะเวลา 3 ปี วงเงินดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อโครงการ

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ธ.ก.ส. และเอ็นไอเอ ได้ร่วมกันผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมมีผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจในวงกว้างและเกิดขึ้นเป็นรูปธรรม อาทิ บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด โครงการสถาบันวิจัยรสชาติอาหาร บริการวิจัย พัฒนา และผลิตเครื่องปรุงรสครบวงจรด้วยวิธีการผลิตแบบเซลลูล่าร์ ทำให้สามารถวิจัย พัฒนา และผลิตเครื่องปรุงรสรสชาติใหม่ๆ ได้ในราคาถูก รวดเร็ว สามารถขยายกำลังการผลิตได้ โดยรสชาติไม่ผิดเพี้ยน ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการและลดความเสี่ยงให้กับลูกค้าได้

และบริษัท ดำเนินฟู้ด จำกัด โครงการเครื่องบรรจุวุ้นมะพร้าวอินทรีย์แบบอัตโนมัติพร้อมอุโมงค์ลดอุณหภูมิแบบต่อเนื่อง ซึ่งเป็นนวัตกรรมระดับประเทศที่ใช้ระบบการดึงความร้อนผ่านตัวผลิตภัณฑ์ ที่สามารถลดอุณหภูมิจาก 80-90 องศาเซสเซียส เหลือ 50-55 องศาเซลเซียส ใช้เวลา 10-20 นาที ซึ่งช่วยลดการเกิดฟองอากาศบริเวณผิวหน้าของวุ้น และเพิ่มกำลัง การผลิตได้ถึง 3 เท่าต่อวัน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon