‘ทรีนีตี้’ เล็งจำหน่ายหุ้นกู้ ‘เอ็นพีเอส’ อายุ 3 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ยคงที่ 4.70% ต่อปี

‘ทรีนีตี้’ เล็งจำหน่ายหุ้นกู้ ‘เอ็นพีเอส’ อายุ 3 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ยคงที่ 4.70% ต่อปี

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์  ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“NPS”) ยื่นร่างแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (...) โดยคาดว่าจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้กับประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 3-6 สิงหาคม 2563

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ในฐานะผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์  ซัพพลาย จำกัด(มหาชน) (“NPS”) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ NPS ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี .. 2567 โดยให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนดให้แก่ประชาชนทั่วไประหว่างวันที่ 3- 6 สิงหาคมนี้ ราคาหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 5 แสนบาท โดยหุ้นกู้ของ NPS กำหนดผลตอบแทนด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.70% ต่อปี อายุ 3 ปี 6 เดือน ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “BBB-/stable” โดยบริษัท ทริสเรทติ้งจำกัด เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 และบริษัทได้ดำเนินการยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (...) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา สำหรับ “NPS” หรือผู้ออกหุ้นกู้เป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม มีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมที่ดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์แล้วทั้งหมด 11 โรง โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 726.05 เมกะวัตต์ และกำลังผลิตไอน้ำติดตั้งรวม 2,486.80 ตันต่อชั่วโมง

ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ https://www.trinityquicktrade.com/th/Service/Debenture/110 หรือhttps://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=299742 หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร 02 343- 9541

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon