“บินไทย” แจ้งตลท.ผิดนัดชำระหนี้สินเชื่อ-หุ้นกู้ กว่า 8.5 หมื่นล.

“บินไทย” แจ้ง มูลค่าผิดนัดชำระหนี้สินเชื่อ-หุ้นกู้รวม 8.5 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 33.14%ของสินทรัพย์รวม สิ้นธ.ค.62ที่ 2.56แสนล้านบาท และคิดเป็น34.74%อขงหนี้สินรวมของบริษัท ณ สิ้นธ.ค.62 ที่ 2.44 แสนล้านบาท

เมื่อวันที่ 22 ก.ค.63 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการ และ รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทำหนังสือ แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) เพิ่มเติมกรณีการผิดนัดชำระหนี้ตามนิติกรรมเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงิน และการออกตราสารหนี้ ของTHAI แบ่งเป็น กรณีการผิดนักชำระหนี้เกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงิน และการผิดนักชำระหนี้เกี่ยวกับการออกตราสารหนี้ (หุ้นกู้) โดยขนาดของการปิดนักชำระหนี้เกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินและหุ้นกู้ข้างต้นมีมูลค่ารวม 85,068.82 ล้านบาท คิดเป็น 33.14% ของสินทรัพย์รวมของบริษัทตามงบการเงินล่าสุด(งบการเงินรวม ณ 31 ธ.ค.2562) ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 256,665.14 ล้านบาท และคิดเป็น 34.74% ของหนี้สินรวมของบริษัทตามงบการเงินล่าสุด (งบการเงินรวม ณ 31 ก.ค.2562) ซึ่งมีหนี้สินรวม 244,899.44 ล้านบาท

Advertisement

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image