กสอ.ลุยฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากหลังพ้นโควิด ลุย จ.พิษณุโลก กระตุ้นเกษตรอุตสาหกรรม

กสอ.ลุยฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากหลังพ้นโควิด ลงพื้นที่พิษณุโลกกระตุ้นเกษตรอุตสาหกรรม

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยถึงแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากหลังพ้นโควิด-19 ภายใน 90 วัน (กรกฎาคม-กันยายน2563) ว่า กสอ.เตรียมนำคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคมนี้ เพื่อเยี่ยมชมศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (ไอทีซี 4.0) ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก เพื่อรับทราบปัญหาของชุมชน หาแนวทางส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพ โดยเตรียมสั่งการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 ให้ความช่วยเหลือด้านเครื่องจักรกลในการให้บริการทดลอง ทดสอบ เพื่อการแปรรูปผลผลิตทางทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนซื้อเครื่องจักรที่มีราคาสูงเพื่อใช้ในศึกษาความเป็นไปได้และทดสอบตลาด เพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสนับสนุนวิทยาการ ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำที่ทันสมัยให้สอดคล้องความต้องการของตลาด

ขณะเดียวกัน จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานหมู่บ้านนาต้นจั่น ซึ่งเป็น 1 ใน 9 ชุมชน
นำร่องหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หรือหมู่บ้านซีไอวี ระยะแรก ที่เน้นการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการชุมชนด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยนำเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นของฝากของที่ระลึกควบคู่กับการบริหารจัดการเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยตนเอง ขณะเดียวกัน กสอ.ยังเตรียมเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการต่อยอดยกระดับศักยภาพของชุมชน ด้วยการบูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มาเป็นพื้นที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง และมีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถเพื่อแก้ปัญหาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชน อันจะเป็นการขยายผลสู่การสร้างรายได้และการมีงานทำของคนในพื้นที่ในอนาคต

นายณัฐพลกล่าวว่า นอกจากนี้ กสอ.ยังนำโมเดลที่ประสบความสำเร็จที่ผ่านมา ขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆ ให้สอดคล้องแต่ละภูมิภาค เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง สร้างการพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

“กสอ.ตั้งเป้าหมาย ฟื้นฟู 11 วิสาหกิจชุมชนให้ดีพร้อมใน 90 วัน โดยใช้งบประมาณกว่า 30 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมกว่า 87 ล้านบาท” นายณัฐพลกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon